Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
tRÄNARE (28)
tROSSAT(S) (3)
(SA)DISTiSk (2)
(S)ORGETId (1)

Gunnar Andersson
SEKuNDA (6)
SKÄRRAD (6)
IdROTTA (17)
INROTAD (14)

Henrik Jonés
RISTARe (52)
BeSTIGA (12)
ARToNDE (15)
STaGNER(A) (32)
DISKBÄN(K) (1)
OSTErIA (72)

Johan Berner
TE(N)ORIST (12)
NERKaST (11)
BARN(S)lIG (8)
fRISIS(K)A (5)
KORVÖrE (2)
MINSANn (1)

Erika Jonés
STILlNA (11)
HABITue (1)
VARIERa (10)

James Reimdal
*AvSTIGA (5)
TORRAKa (3)
HAnTERA (22)
DISKAnT (18)
SLiNGRA (27)
DADAIsT (6)
gLOTTIS (5)

Martin Bender
(B)eLGISKA (3)
RORSMAN (3)
*sTEK(S)PAD (1)
RESLUST (2)
RE(S)ONANs (12)

Caitlin Mooney
HAMSTrA (4)
OPPoN(E)RA (3)
mETERVI(S) (2)

Eva Hedman
INBLAN(D)A (1)
PlÄTERA (3)
FaRTVIN(D) (8)

Elisabet Bruzelius
MASSERa (20)

David Brandell
STReAKA (8)
TSaRINN(A) (6)
sAMLARE (18)
NERRÖS(T)a (9)
AKTERlIG (4)
*LäSVANA (2)

David Lundin
FOSTRAN (8)
NOTArIE (52)
HAnDBO(L)L (1)

Inger Wingård
SAlTERI (57)
(N)EGAtION (3)
TÄrANDE (3)
BILRESA (19)

Måns Eriksson
EfTERAP(A) (4)
iNNERST(A) (25)
INTRÄNA (4)
PåSKDAG (3)
DISkARE (34)
BERÄKNA (4)
KRAVAtT (2)
NEDSUPE(N) (2)

Roland Olsson
INFLIKA (4)
VITSARE (17)
(A)SsOnERA (6)
ASEPTI(s)K (2)
GIfTGAS (1)
TALLROT (5)
ARSENAL (30)

Karin Anderberg
MOSNiNG (2)

Andreas Pejler
DIsKARE (34)
sORTREN (10)
RuNSTEN (8)
INSALTA (14)

Elof Hansjons
DeLStAT (19)
MATSKED (13)
GUdSTRO (5)

Mikael Ström
fRIDSAM (4)
ARSENIK (21)
(G)RÄsMARk (1)
(G)ULDKAnT (2)
SÄNDARE (34)
BöRSRAS (1)
SNOTTRA (30)
s(T)ENDAMM (1)

Andreas Sundberg
IN(D)UNSTA (3)
ELA(S)TISK (6)
MADEiRA (10)
TReVNAD (10)
*KLI(E)NTAl (1)

Per Adamsson
SLAkT(E)RI (8)
RAGLINg (1)
SYnTARE (23)
SNULTRa (9)
LÖDTENN (3)
LIKTORN (9)

Matilda Gnospelius
NUMrERA (9)
SeKUNDäR (4)
BERGART (5)
*RACkETT (1)

Andreas Ericsson
RUSTNIn(G) (7)
SALTErI (57)

Erik Elvers
MATAdOR (6)
(H)YfsNING (1)
LINDARe (31)
GOuTERA (13)

Suncana Smolic
TRUmPEN (1)
IdROtTA (17)

Emma Ekman
NäRSALT (6)
*ANDEHUS (1)
SAMTIDA (9)
(D)ARrNING (6)

Zakarias Jonsson
EMP(A)TISk (3)
SVENDoM (3)
RITUELl (3)

Malin Ståhlner
MANKERa (2)
TRESP(A)NN (10)
rASANDE (21)
sPELTID (6)

Michelle Silverglantz
aNISETT (16)
F(L)ANkERA (5)
SMINKA(R)E (2)
*PACiENT (1)
*SNOTTER (1)
(T)OLERANT (16)
TE(K)oKArE (4)
KORPRAL (3)
*LISTErA (1)
*R(E)GLERaD (1)