Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Marmell
LANSETT (21)

Greger Nässén
KNAPP(A)SK (1)
*NERStIG(A) (3)
FLyGTID (1)
MARLEKA (3)
MERSmAK (2)
fATALIS(T) (6)
*SLuTMAN (1)
BITaNDE (16)
mADRASS (6)
(K)RANkHeT (2)
LAGSpEL (3)

Nils Berner
(K)VARTINg (3)
DITRESA (50)
STATaRE (31)
(S)lAKTERI (8)
TATTaRE (14)
GRADiEN(T) (17)
(S)PELEMAn (3)
KRAFTO(R)D (1)
KANI(S)TER (28)
*AVTäNDA (2)
GRENSLA (11)

Niklas Elmefjäll
KROSSA(R)E (6)
GNISTRa (32)
DISPAR(A)T (4)
AuDIENS (14)
SpLITTR(A) (7)
FöRMOD(A)N (1)
VANSKLI(G) (1)
PLaSTbÅ(T) (2)
SNIDARe (68)
PARITEt (9)
ESTETIk (2)
LIT(T)ERAT (8)
TRONSAL (28)
StrIML(A)D (6)
STEARIN (89)
ErOTISK (19)

Lisa Blohm
Du(R)aTION (6)
BEdRIVA (10)
gULDSKO (4)
(t)OLErANS (27)
INsKOLA (10)

Gunnar Andersson
GAsLJUS (1)
SpOLARE (22)
SvINDLA (7)
PÄRL(E)MoR (1)
VäSANDE (2)
SNITSeL (7)
BEdRIvA (10)
SkILDRA (17)
(A)NARkiST (9)
STäDSLA (3)
Do(F)TÄMnE (1)
ORDI(N)AND (2)
SAMtIDA (9)
DEL(I)RANT (22)
RE(N)SoPAD (3)
GINSTaM (4)

Henrik Jonés
SEmES(T)ER (8)
BINDARE (14)
(F)eRNISSA (10)
TULL(S)nOK (1)
iNRäTTA (21)
MaTSE(D)EL (10)
LANTRÅD (6)
kREATIV (2)
TIDsNÖd (1)
ROVLANd (3)
(S)TERLING (12)
BEfATTA (5)
MENAGE(R)i (5)
OLISTAD (15)

Johan Rönnblom
ENGA(G)ErA (3)
INfRYSA (3)
SPANsKA (2)
TRÅCkEl (1)
ANnALER (12)
(L)ASErING (9)
INdIKE(R)A (9)
fASTMER (5)
ANTIMOn (2)
INnERST (19)
STJÄLpA (2)

Johan Berner
DRE(S)SINg (17)
MADEIRa (10)
SNASKIG (3)
Ad(H)ESION (4)
DIkTAF(O)N (1)
InREDAR(E) (10)
(H)UMOrIST (4)
DISTINK(T) (6)
TRIVSEL (5)
beFLITA (1)
NÅLVASS (1)
AS(P)IRERA (7)
KA(R)DiNAL (6)
NEDiSAD (7)
STaRTMa(N) (7)
SNICKA(R)E (7)

Björn Ericson
MOLN(T)USS (5)
PERFEKt (1)
ELITISt (4)
NERLEGA(D) (2)
TE(S)TKÖrA (3)
ENOLoGI (2)
OLEDArE (11)
aL(A)RMIST (7)
(T)ANDsTEN (18)

Elisabet Claezon
OPUTSAD (2)
TIPSrAD (6)
LI(N)DRiNg (3)
HaNDsKE (12)
INTER(N)eT (4)
DÅRsKAP (3)
UTSLItE(N) (3)
StUDERA (52)

Johannes Holm
bäRNSTE(N) (6)
LAXNING (1)
KRuSTaD (8)
MEDiTER(A) (9)
(S)ÄNGbORD (2)
S(T)ÄNgARE (10)
TUrNERA (28)

Daniel Domert
OMtALAD (5)
*DaNSSKO (5)
AGNATER (13)
LETARGI (12)
SKUMRiS(T) (1)
BA(S)LINJE (1)
TRAVERS (9)
ASSiETT (21)
BARNMAT (5)
KOLOxID (2)
EROtISK (19)
LASTVA(G)N (3)
TILLVAl (3)

Erika Jonés
sTANDAr (18)
SKONARE (27)
bUNTNI(N)G (1)
A(L)IEnERA (3)
GENESIS (4)
JUsTErA (8)
oLIKhET (7)

James Reimdal
S(K)yGGHET (2)
KVISTIG (2)
ARVPriN(S) (3)
RAGGARe (10)
STAMNiN(G) (5)
LADD(N)Ing (4)
SiDRUTa (10)
ÅKLAGA(R)e (2)
APRIKOs (5)
sMUTSIG (2)
SNIDaRe (68)
*pEDISTA(L) (1)
(B)ITSKHET (1)

Martin Bender
FOTBoJA (2)
STRESSA (21)
OSTRUKE(n) (4)
mANSARD (7)
sNATTRA (29)
(R)EVIdErA (1)
OBEKANT (2)
ScENARI(O) (2)
KÄRANDE (7)
LANSETT (21)
ÅSNInNA (1)
INDONEs (3)

Gustaf Bergström
ELeFAnT (9)
SLADdER (15)
S(t)ENKAkA (4)

Claes von Hofsten
*PARGOLF (1)
KONTeRA (33)
OUT(T)ALAd (4)
*(K)rETSLiG (1)
(T)ORKnInG (2)
SÄTtERI (9)

Rita Åkesson
STuDERA (52)
MOrSARV (2)
sALTARE (13)

Alexander Forslund
GLOTtIS (5)
*FESTBAL (1)
PORTV(A)KT (1)
SIGNA(T)UR (7)

Patrik Grönvall
D(I)AMETER (8)
SKRIFTA (4)
TraSSLA (22)
(R)ELATIon (20)
KoNSTIG (8)
kON(T)ROlL (4)
(B)ARNSTOl (18)
*InLASTA (3)
ADdITIO(N) (5)
STRöARE (12)
ROTuNDA (9)
GoNORRE (5)
Li(T)TERAT (8)
KATTFOt (5)

Samuel Norling
KASTARE (37)
TuRNERA (28)
KVARTAL (4)
PLAN(T)ErA (19)
TRISTE(S)S (10)
ENG(A)gERA (3)
kLARERA (11)
KASTaRE (37)
KoSTBAR (2)
AZERISK(A) (10)
TRINgEL (10)
BEkOSTA (13)

Eva Hedman
VETERAN (7)
ELRITSA (59)
STRAFfA (2)
NITRERA (22)

David Isaksson
ELRiTSA (59)
DISKARE (35)
TrOSsAK (2)
*HärMAPA (1)
VITSArE (18)
*DORSk(H)ET (1)
DRIvNIN(G) (1)
VALSNIn(G) (2)
*INGENEs (1)

Ylva Wändahl
sNICKA(R)E (7)
LInDAnS (11)
VATtNIG (7)
KOpIERA (9)
BLIXt(F)YR (1)

Joel Bäckelie
(S)AnDSTEN (24)
SAUTERA (33)
IRAkIER (5)
TReDSKA (16)
GRAdI(E)NT (17)
LANSErA (55)
INLASSA (1)
GLiTTRa (14)
KAsSERA (25)
BETRAk(T)A (6)
SkALLRA (7)
SlI(T)GÖrA (1)

Johanna Bergström
NITrErA (22)
fLORIST (6)
PATiENS (11)
*UTAgERA (3)
OnANErA (15)
SEGLArE (17)
viNNARE (29)
KARGHeT (4)

Elisabet Bruzelius
SNIDARe (68)
(T)RIBUNaL (2)
KRItVIT (2)
BILSK(A)TT (3)
TANDrOT (19)
TRäbORD (2)
K(A)TTSAnD (8)

Pia Mattsson
FÖLnING (1)
EMIGR(A)Nt (6)
STENKoL (10)
RALLaRE (10)
*BeTSARE (2)
DRAGBIL (1)
RiKSDAG (3)
HAvaNDE (5)
sONDERA (82)

Anders Brandén
BOgSERA (6)
SIKTaRE (20)
SALTERI (61)
sTUDErA (52)
MEKAnIS(K) (6)
*iSREALI(T) (1)
*(s)ISiLERA (1)

Fredrik Hansson
STATERA (16)
(E)XCENTER (1)
*KELIgHE(T) (1)
ANApEST (6)
vARIERA (10)
SATA(N)iSK (5)
LuTNING (2)
STJÄRNa (12)
SP(A)RLåGA (3)
TÄLTARE (8)

David Lundin
SAuDIER (17)
BRORSoN (1)
AvRUNDA (7)
STOrMIG (6)
INLINDA (5)
GLASERA (23)
SOLGASs (7)
ReNSL(A)KT (13)
SPIONER(A) (11)
(S)ANDSTEn (24)

Inger Wingård
INRISTA (40)
mAESTRO (27)
iNRISTA (40)
REALIsT (50)
ReNODLA (22)
RAKLÅNG (1)
S(T)ANDERT (21)
V(A)LIDeRA (1)

Måns Eriksson
VArIERA (10)
SLÄNTRA (22)
HITrESA (24)
AKTNINg (3)
SMETaNA (11)
RO(T)ATION (12)
TIDpLAn (2)
STO(L)SbEN (10)
DESI(G)nER (4)
*TUNERiN(G) (1)
TRaNSIT (19)
SENIORA(T) (30)
gRISSEL (4)
TITRERA (15)

Roland Olsson
ORtOEPI (3)
ORDINE(R)A (17)
ESKADER (11)
*lAStZON (2)
TIGRERA(D) (9)
DRÖM(S)Pel (1)
P(L)ANKTeR (3)
SLA(N)KhET (3)
TRONSAL (28)
(R)ENLOStA (31)
FÅgELBA(D) (1)
ANEKDoT (11)
SAmS(P)ELA (1)

Tord Eriksson
KNO(T)TRiG (1)
OTAgBAR (3)

Rose-Marie Eriksson
(S)KOLDANs (10)
*RENANDe (2)
TREDEL(A)d (7)
H(I)SSnING (2)
rEAGENS (4)

Per Christensson
TONSTEg (7)
ENSILE(R)a (12)
*SLOKArE (1)
FoRMERA (7)
TRÖTTAs (2)
RIKTARE (18)
ÄTTLEDA (3)
BAR(L)ASTa (1)
S(T)ARTTiD (5)
MUNsPEl (1)
OBESATt (6)
TORRvED (4)
STEnKOL (10)

Karin Anderberg
SVARTNa (23)
FöLJARe (4)
RENRITa (24)
SmaTTRA (9)
UTM(E)jSLA (1)
EN(G)AGEra (3)
FÄkTARE (7)
bRODERI (4)
Pa(D)DLARE (1)

Stina Lundin
FEMTEde(L) (1)
HANDSKA(S) (6)
UTVERka (2)
*(A)NEKtERA (1)
TORNERa (33)

Anna Andersson
*EMITERA (2)
ANTASTa (9)
TRONSaL (28)
VaLSARE (14)
BEDRIvA (10)
STäDARE (36)
vURMARe (4)
VALSARE (14)
sK(A)NDERA (30)
MARGA(R)IN (4)
OMTANKe (4)
STORMaN (17)
AVISERA (32)
TrAsSEL (42)

Maria Åslund
TEStArE (40)
BESAnNA (5)
(F)öRTYCKA (1)
(M)INsVEpA (2)
FöNSTER (5)
HIS(S)NING (2)

Christian Andrén
SYNDROm (1)
AZeRISK(A) (10)
SMITARE (34)
TRÄNARE (29)
FLAdDRA (8)
STRäNGA (21)
SMAkLÖS (1)
rEAKTOr (6)
RELE(V)aNT (4)
SpRINTA (22)
FILMARE (7)

Andreas Pejler
KASTELL (9)
AD(D)ERING (5)
ELRItSA (59)
oTURSAM (7)
uPPDRAG (3)
ETiKETT (4)
STRESSa (21)
SMÅFLiN(A) (1)
VINgLAR(E) (4)
BENGAlI (2)
BEREDA(R)e (3)
SKINGRa (11)
IDRoTTA (17)
FELTÄNK(T) (1)
BASSOLO (2)
RYtANDE (10)
TALANDE (23)

Johan Eriksson
PåBÖRjA (1)
(G)ENIDRag (5)
mONITOR (3)
KONSTrA (19)
OSTAR(T)Ad (5)
STATISK (4)
ÄNDElSE (3)
KALEND(E)r (4)
LASTARE (40)
SAUTERA (33)
NErTONA (12)
DISKaRe (35)

Elof Hansjons
FÖRESAt(S) (7)
(N)APRApAT (2)
SEDI(m)EnT (3)
ALKOtTE (9)
EsKAPAD (5)
(H)iSTORIA (2)
*PELLeTS (1)
(S)EMESTrA (9)
AvSTÖTA (3)
SLINGRA (27)
(F)LoTTBAS (2)
SEGRARE (24)
*FRIANDE (2)

Mikael Ström
ADR(E)SSaT (11)
SPISARE (6)
LuTFISK (4)
AKTI(V)ERA (4)
BoTTNAR(E) (3)
LOAFERS (4)
oFARLIG (5)
M(I)TTBAcK (2)
*ADUcERA (1)
LAOTIER (29)
(SM)ÄLTnING (1)
FOlIERA (11)
INDISKa (9)
PREdIK(AN)T (1)
ANIMErA(D) (1)
STrEAKA (8)

Andreas Bernberg
SALTArE (13)
*LoSSARE (5)

Andreas Sundberg
FRAMTI(D)a (7)
DAGISKÖ (1)
SENaTOR (55)
SATA(N)IsM (3)
SNIDARE (68)
VALROSs (7)
RISTARe (54)
TR(E)VANdE (6)
lITTERA (33)
*(G)RILLMAT (1)
K(R)ISTALL (5)
*FIlDElA (2)

Anita Mansnerus
(G)LANSTId (7)
PrEmIÄR (1)
ANSVARA (6)
STaRTER (18)
SPINN(E)Ri (2)

Anders Skjäl
TeRRASS (13)
*VÄNdARE (2)
SNaTT(A)RE (34)
STÅnDAR(E) (22)
DEKADE(N)T (2)
OStERIA (77)
ELRiTSA (59)
hOTELSE (5)
DEK(A)dENS (2)
LOVANdE (6)
OsTERIA (77)
MINArET (29)

Gerd Forss
LySTRI(N)g (1)
FANZInE (3)
HANDSkA(S) (6)
PROGRAm (2)
SNE(D)STEG (5)
FRIKY(R)Ka (1)
STILL(S)aM (4)
*OUTRÖNA(D) (1)
*BLöTARE (1)
SPRÄTtA (7)

Per Adamsson
INs(PR)ÄNGD (1)
*MATSkÅL (3)
(G)ALLERia (2)
SäLJARE (13)
ANTI(N)GEN (5)
ASAtI(D)EN (8)
VAL(N)äMND (1)
ELRITsA (59)
ReGALIE(R) (2)

Andreas Ericsson
(N)AmNsDAG (1)
sAUTERA (33)
SPRiD(A)RE (11)

Erik Elvers
dIKTERa (22)
sKALLRA (7)
TENtErA (26)
RACkARE (3)
RAStNIN(G) (18)
F(R)aMTUNG (4)

Suncana Smolic
vINANDE (3)
sNARHET (24)
STUDERA(D) (8)
ANSvARA (6)

Emma Ekman
BRYdErI (1)
BArNFES(T) (7)
(T)RAVkUSk (1)
ReNODLA (22)
sPOLaRE (22)
SAUDIER (17)
ANTÄnDA (6)
OUTTaLA(D) (4)
SKAfFER(I) (1)
SPARRIn(G) (6)

Yann Moreau Bruun
SoRTrEN (10)
aNSTÅND (5)
MA(T)ERIEL (5)
OvETBAR (1)
MARRItT (6)
SKALErI (12)
TRaGISK (12)
iNNERsT (19)
sNOKART (9)
(G)RÄsPLAN (2)
INTERNA(T) (11)
K(R)ISTALl (5)
FULLSaT(T) (1)
RESaNDE (16)

Susanna Niklasson
ÖRTSALT (7)
STORlEK (10)
sTENHÖg (1)
Tr(A)SSERA (25)
INRIsTA (40)
TILLAGA (4)
SP(I)SNINg (2)
BERÄTtA (9)
BiLREsA (20)
*VINKARE (1)

Alexander Prytz Hedström
SV(A)RTInG (2)
TURNErA (28)
sMET(N)ING (2)
gARNERA (11)
RInGARE (27)
(G)RaVLJUS (1)
RASTNI(N)G (18)
STYRsEL (2)
GRÅkALL (1)

Matilda Ekman
*STALkER (2)

Zakarias Jonsson
SYRE(T)ÄLt (1)
*VISEMaN (1)
rOTÄNDA (8)
VINRUtA (8)
MANe(R)FRI (1)
NAtTVAK (3)
AVISERA (32)
LIDaNDE (10)
RETINAL (30)

Åsa Florholm
BLEk(N)ING (1)
OSTeRIA (77)
ST(A)GNING (2)

Jesper Mattsson
STEARIn (89)
SNATTeR (34)
INRiSTA (40)
*LaNDARE (6)
LANSEra (55)
TEXTRAD (12)

Marie Jonsson
BESTr(I)Da (22)
TORRhET (7)
dEKORE(R)A (6)
NO(R)RSKEn (7)
KrINGGÅ (1)
VÅLDSAm (1)
SNAT(T)ARE (34)
SPRITSa (16)

Malin Ståhlner
LaOTIER (29)
OXRuLAD (3)
ORALSeX (8)
NER(E)FTER (1)
LoVANDE (6)
GRÅtARE (4)
ANDETAg (11)
SNEDSi(T)S (1)
ANTÄNDA (6)

Kerstin Palö
BATTING (1)

Alexander Viberg Sandström
(T)REKLANG (4)
LaNDS(O)rT (29)
ROStERI (27)
RENRItA (24)
SLINGRA (27)
LYSANdE (13)
FINGErA (17)
sPRuDLA (5)
SÄLjARE (13)
PLaSTiK (2)
ESKaLER(A) (14)
*BÅTLINA (1)
S(T)ORTiNG (14)

Carina Ahlén Utbult
SNARaST (7)
SNIDARE (68)

Axel Olesund
vINSYRA (2)
FOlKMUN (1)
lIFTKOR(T) (1)
HITReSA (24)
KNASTER (26)
BATTErI (20)
FO(R)SKARE (6)
MEDSOLS (1)
RESTERA (36)
STARtER (18)
PARTåIG (3)
MONTERa (25)
gULDSKo (4)
MoDESTi (2)
bEGRÄ(N)SA (6)
AVLÄMNA (4)
GrÅTARE (4)

Carl Martin Norén
DÅRSKaP (3)

Jonathan Ljungberg
TORDaTS (7)
R(O)TFÄSTE (1)
LÖDNING (2)
kOSTNAD (17)
TREVARE (13)
LACKERA (7)
MATTERA (6)
RA(S)TNING (18)
TRIANGe(L) (13)
GRANSKa (10)
DANsARE (50)

Martin Johansson
NÄtMAGE (1)
INSmORD (7)
*KOLÄDER (2)
BiLRESA (20)
TREtToN (8)
(B)lÄNDARE (2)
GÄNGArE (2)
iNSMORD (7)
AzERISK (20)
ANTITES (26)
VANdRAR(E) (4)

Leo Westerberg
EMAnErA (11)
ELDTÅnG (2)
*REDUSE(R)a (1)
AsKREGn (8)

Isak Heyman
(T)IDSRyMd (2)
RESNING (13)
SAKNINg (2)
FEDERAL (2)
FIlMARE (7)
GRÖNsAK (4)

Anders Apoy
RÄTTARe (9)
SVULTIT (1)
(S)ALtSYRA (1)

Gunilla Norbäck
OMSIDER (4)
(P)ASSANdE (6)
ByGGARE (4)
SLUTARE (25)
iNSKOLA (10)
MONTERA (25)
STUtERI (17)
ST(E)NGODs (14)
ORDALAg (4)
NERREsA (14)

David Tiberg
STENTaV(LA) (1)
KOPIErA (9)
VäGLEDA (1)

Sebastian Boukachabia
*VÄSSARE (3)
STRImMA (5)
AnMOdER (10)
SLUTni(N)G (3)
STENrIK (17)
TEXTrAD (12)

Ingela Persson
RAPPaRE (1)
SÄNDARE (35)

Per Lagergren
KNUSSlA (1)
SKaLARE (20)
TRYCka(R)E (1)

Henrik Johansson
S(T)RÄvARE (3)
ST(A)TUERa (10)

Erik Bengtsson
*UNGHANE (1)
GRANSKA (10)
SLÅtTER (15)

Tobias Vehkajärvi
MOTSATS (8)