Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*PROBLEMÄLG 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
BlÅTIRA (4)
REtSINA (59)
VENeRIS(K) (1)
rEMISSA (12)
TRANSI(T)O (16)
GLITtRA (14)
(S)LIPNInG (1)

Alexander Forslund
rETINAL (30)
BARYTON (6)
A(L)KEMIST (2)
NO(T)ERiNG (6)

Stina Lundin
MaTBORD (5)
ORDNARE (8)
*FJäDRIG (1)
KRånGEL (1)

Maria Åslund
ÅNGVÄLt (1)
ReGATTA (5)

Mikael Ström
VERSRAD (4)
SPLiNTA (7)
INALLES (11)
OU(T)SIDeR (6)
KLASVIs (1)
NATUR(E)LL (4)
D(E)RIVATA (6)
TO(L)ERANS (27)

Andreas Sundberg
LIFTARe (20)
FASTARE (15)
SKIDOrT (6)
ANISEtT (16)
(I)DEALIST (11)
bAKSÄTE (1)
SNOTTRA (31)

Gerd Forss
(L)AMINErA (15)
NÄPEnHe(T) (2)
LUNTARE (29)