Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsserien 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
DIARIUm (1)
PA(R)ISARE (4)
H(A)VSBANd (1)
NEREMOt (1)
RETFULL (1)
LAN(D)fAST (1)
OLYDNAd (3)
SNORKEL (3)
M(A)TKASSE (2)
GLIDyTA (1)

Patrik Grönvall
bRåTTOM (2)
SPANINg (3)
LöDTENN (1)
FLUORID (1)
KvARTAL (1)
fRISKHE(T) (2)
LÄCKAGE (1)
UTSkOTT (2)

Jenny Hildeberg
NERSAtT (5)
RÅDSLAg (3)
PeJLARE (1)
SAMTALA (2)
*uTEnSIL (1)
SIGNERA (16)
SoRTERA (20)
*DROGRUS (1)
UTRÄtTA (1)
TÅGRESA (5)
HÄRMARE (1)
ELDSTad (2)

Måns Eriksson
(S)ANDgrOP (3)
UTANdAS (6)
SILUETT (3)
BARNSäN(G) (3)
*HAnDBEN (1)
AKTERSt (4)
STENGeT (4)
BlADRIK (1)
*RÖSTSAL (1)
TRANkIL (9)
GRåTARE (2)
Ou(T)SPÄDD (1)
OSTERiA (25)
*UTLOTSA (1)
NITRERA (10)
SENIO(R)At (12)

Roland Olsson
BRUNSÅS (1)
SKRUTTA (3)
tERRAsS (5)
INALLEs (3)
LäR(O)PLAN (1)
SUSNiNG (1)
k(A)RAMELL (3)

Mikael Ström
INRiSTA (6)
VILDROS (7)
KINEsMA(T) (1)
OVIShET (1)
lINJEmA(N) (1)
ASSONaN(S) (1)
(V)ASKNInG (2)
STADSp(AR)K (1)
*BLODST(A)M (1)
KÅrANDa (1)
ARMBORS(T) (2)
vA(R)STANS (1)
oRRSPEL (3)
SOMATI(S)K (2)
VILDÅS(N)A (1)
(H)ERRSIdA (1)
rÄTSIDA (10)

Susanna Niklasson
FÄLThA(R)E (2)
PuNdARE (4)
oRENLIg (5)
SLAMRIG (1)

Alexander Viberg Sandström
ARvSYND (1)
SK(R)ODErA (4)
KLEReSI (1)
REGaTTA (5)
kAOTISK (2)
VALdENS (4)

Anders Apoy
KON(T)ENta (3)
(S)TOLlERi (5)
*FRAM(L)IDA (1)
VARvTAL (1)