Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Afternoon tea 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
MONTERA (25)
pOLISMA(N) (2)
STUDErA (52)
BRiSANS (2)
SLINdER (21)

Björn Ericson
RUnDHET (7)
SKElETT (2)

Gustaf Bergström
BOLsTER (7)

Joel Bäckelie
ISOLERa (46)

Johanna Bergström
TORNErA (33)

Jenny Hildeberg
NEDKO(M)MA (1)
TExtARE (9)
KASSLEr (5)
HANDLED(A) (2)

Måns Eriksson
BAKTALA (3)
TITrERA (15)

Roland Olsson
SlAVERI (11)
*(S)ANDSTRÖ (3)
SErBISK (3)
KNORrIG (1)
*(T)RÄSPANN (1)
URI(N)PrOV (1)
ESKa(L)ERA (14)

Rose-Marie Eriksson
STEARIN (89)

Mikael Ström
PERSoNa(L) (5)
SPAnARE (21)
SKrATTA (9)
DOmI(N)ERA (11)
ELSTRÖM (2)

Yann Moreau Bruun
BAr(N)SELE (3)
SMATtRA (9)

Susanna Niklasson
MARkERA (10)
BORTGÅ(N)g (1)
MOtVER(K)A (3)

Alexander Viberg Sandström
TRiLS(K)NA (9)
TROENDe (7)
(G)ErMANSK (3)
aLIENER(A) (3)

Axel Olesund
N(E)DbRÄND (1)
ESPaRTO (16)
InDUN(S)TA (3)
(S)TÅNdARE (22)