Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholms lokalmästerskap 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
BESEGRA (12)
(D)OsERING (8)
ORDSTAm (11)
KARTERA (13)
STRATEG (17)
S(A)TINERA (32)
STORMAK(T) (10)
LOS(S)NING (2)

Henrik Jonés
KeNTAUR (10)
nIOT(I)DEn (2)
TRAGEDi (12)

Johan Berner
INFATtA (3)
PASSARe (14)
AUDIENs (14)
OVANLIg (6)
INnERLI(g) (2)

Erika Jonés
BAStARD (11)
SLIPaRE (12)

James Reimdal
lEDBUSS (1)
NeRISAD (24)
(S)ÄRklASS (1)
kORSELD (5)

Eva Hedman
IDROtTA (17)
AVS(T)ANNa (1)

David Isaksson
LOAFERS (4)
E(R)EkTION (4)
FaTTBaR (2)
BEEDIGa (2)
NERLUSA(D) (13)
RASER(I)NG (8)
PRINTER (5)
BLäNKA(R)E (1)

Fredrik Hansson
GNiSTrA (31)
KRaMSNö (5)
KaRTERA (13)
GRATTIs (21)

Maria Åslund
PRATsAM (4)
(O)KRiSTeN (7)
GLITtER (9)
VA(R)mRÄTT (1)

Elof Hansjons
METALLB(IT) (1)
SNåLHET (3)
(A)SPIRERA (7)
FESTSaL (8)
SeNATOR (55)

Per Adamsson
ENSIlER(A) (11)
LIvSTRO (2)
SVARTNA (22)
STATION (15)
ScHAmPO (1)
s(N)ATTRAN (12)
SpRINGA (16)

Erik Elvers
HATFULl (1)

Suncana Smolic
SLADdRA (18)

Zakarias Jonsson
SPRALLA (4)
VIRTuOS (1)
SkÄGGIg (2)
JÄMNGoD (1)