Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro lokalmästerskap 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Furth
LANDERi (23)
LÄTTSAM (3)

Daniel Strindberg
NÅDa(S)TÖT (1)
MÖrDARE (9)

Anders Brandén
BEKOSTa (13)
GEMiNAT(A) (1)

Per Christensson
(G)ASTRIsK (6)