Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
BO Cup 1998  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
ANTITES (25)
OMODERN (3)
SMYGARE (6)
*sNITsARE (16)
SORTERA (50)
VINDROS (2)
MAR(G)ARIN (4)
SMOKiNG (2)

Per Starbäck
EnRADIG (6)
SLIPARe (12)
SAND(S)TeN (24)
aUDIENS (14)

Greger Nässén
aNtITES (25)
TÅlIGHET (1)
TUSENÅRa (2)
SAMLINg (8)
RADeRING (3)

Olof Siverbo
OBSTINAT (2)
DÄREMOT (2)
TVEGIFTE (1)

Ola Torstensson
DANSARE (50)
GRÖTRIM (1)
SNUsArE (38)

Monika Danielsson
DRIVRem (1)
fiNSMED (3)

Johan Blixt
*SPLITTA (2)
IDROTTa (17)

Peter Oljelund
pUNKARE (5)

Nils Berner
KOSMETIK (2)

Birgitta Ländin
DISKANT (18)
fNITTRA (11)
DOMINERA (11)