Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
JULPYNT Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
uNIFORM (2)
*TRINGLA (13)
DETONEr(A) (17)
LÄnSMAN (2)
(K)LOCKArE (1)
(F)ONIATeR (5)
pOLARIs (9)

Johan Berner
S(T)ENKaST (14)
SNItSLA (9)
eSPARTO (16)
rÖD(S)KINN (2)
STEnRÖS (5)
ARmSTAR(K) (4)
(T)RÄAKTIG (3)
TRaNKIL (11)
HERrSKO (4)

Elisabet Claezon
PR(A)TGLaD (6)
NORRS(I)Da (7)
STEARIN (94)

Elisabet Bruzelius
HUsKATt (4)
SIMMAre (10)
NORR(S)kEN (8)

Pia Mattsson
TIDsRE(S)a (20)
DAGSRE(S)a (10)

David Lundin
*(R)ESISTOr (3)
GENiDRA(G) (5)

Karin Anderberg
hÅLLARE (2)
LiFTARE (21)
BAnTARE (16)

Maria Åslund
OsTErIA (84)
gREKI(S)kA (3)
SYDvART (2)
TRäNARE (31)

Anita Mansnerus
FRO(S)SERI (4)
*FOLKART (1)
ISmASsA (4)
BOASERa (16)
NaTTSöMN (3)

Gerd Forss
BESITTA (16)
VÅRmODE (1)
INTRADa (14)
SKOLDa(N)S (10)
SLuTORD (7)
ROSKARL (2)
TIOTALS (14)

Per Adamsson
RÖDhAKE (3)

Matilda Gnospelius
ANAPEST (6)
*ReGLARE (1)

Andreas Ericsson
SKA(T)TMaS (3)
BUDDISM (2)
SENTIDA (45)
sKr(U)TTIG (7)
SMALNäS(T) (1)

Erik Elvers
(T)VÄTTErI (2)

Zakarias Jonsson
sEGLARe (17)
INT(R)YcKT (1)
KLISTrA (27)

Marie Jonsson
NaTTLIG (8)
LÅn(G)DANS (2)
FÖr(E)SATS (7)
UnDERST(A) (14)
NOtARIE (55)
TANDKöT(T) (3)
SNATTEr (35)

Malin Ståhlner
BArN(S)TOL (19)
STÅLöRT (1)
SPILLRa (4)
UTFÄRdA (4)
VITMEnA (6)
DANS(S)CEN (1)

Daniel Pettersson
*OFOGLIG (1)

Cecilia Karlström
SVArTRO(T) (7)
SKRATTA (11)
KANDERa (25)