Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
bESMIT(T)A (2)
HELkASS (1)
LAOtIER (29)
OSIKTAd (6)
STrANDA (41)
OrEGANO (4)
reNODLA (22)
eNDASTE (21)
orEGANO (4)

Gunnar Andersson
ANSLuTA (12)
TULLARE (19)
SaNDJO(R)D (2)
VATT(N)aRE (3)
TALLS(K)OG (2)
SALMIaK (2)
pERSIAN (7)
NEDRANS (13)
TRÖ(G)MÅNS (1)
SADLInG (6)

Henrik Jonés
UNDERA(R)T (8)
gARDIST (26)
ORD(I)NATA (7)
PARTITu(R) (7)
NEDSaTT (20)
LAsURIT (5)
ARtIKEL (15)
NERRÖ(S)TA (9)
SnARHET (24)
I(S)OLErAD (14)
BeRÄkNA (4)
ALA(R)MIST (7)
SEGe(L)FRI (1)

Håkan Nord
(S)ENSkIDA (4)
sTIGM(A)TA (4)
TEStARE (39)
(T)RÄNgSEL (7)
FaKTISK (2)
DAGSBoT (3)
NEDlÅTA (12)
(R)EDiGERA (11)
LE(D)MOTIv (4)
LASUrIT (5)

Johan Rönnblom
(S)TRIDbAR (15)
(B)LOTtARE (12)
NYO(D)LARE (1)
ELDSTAD (13)
DELIr(A)NT (22)
OkARINA (7)
(S)ENSKIDA (4)
ReALIST (50)
SITTBEN (3)
GrADIEn(T) (17)

Johan Berner
(S)IMULERA (4)
OREGanO (4)
SPANiEL (6)
(A)KTERlIG (4)
(V)ISErING (2)
SyDKUST (2)
tALLIUM (3)
StOR(B)ILD (4)
GNiSSLA (7)
foRT(S)Ä(T)TA (1)
(D)EbUTERA (4)
HUrUDAN (1)
(O)RDLIStA (15)
STRESSI(G) (9)

Daniel Domert
UTsPE(L)AD (1)
(T)RÖSTLös (3)
SIGNErA (44)
NÖDs(L)AKT (1)
*SVEpNAD (1)
RENlOS(T)A (31)
TIDSRAM (13)
DIATe(R)MI (4)
KERATIN (9)
(F)ARTvIND (8)
TRICKSa (6)
LASA(R)eTT (8)
TeREBIN(T) (2)

James Reimdal
eNKELHE(T) (2)
bEKLÄDA (3)
GENSaRE (8)
AVSiDES (5)
*OmSEGLA (3)
DAnSKUr(S) (3)
MASONIT (8)
ThR(I)LLER (2)
(T)RAVNING (2)

Martin Bender
(O)VANSIdA (2)
SNATTAR(E) (34)
NEDISAD (7)
BREDS(I)DA (7)
ANNAlER (12)
TONTALs (3)
(A)KTUARIE (3)
DRIVArE (5)
INfALLA (4)

Alexander Forslund
POSTERA (26)
BARN(V)ISA (1)
dITRESA (49)
(E)STIMERA (4)
MO(T)ORhUv (1)
ÅTERS(T)OD (2)
(T)iLLREST (6)
KORTSiD(A) (15)
ORDKLas(S) (3)
vÄGgLUS (1)

David Brandell
(S)TAvELSE (6)
*DOSS(I)eRA (1)
MEddELA (3)
gRANRIS (8)
FLaNERA (10)
DELSTAt (19)
VAn(S)TYRE (1)
(S)NATtERI (33)
SNarHET (24)
(S)MÄLTARE (5)
SPEL(S)TIL (1)
(S)NAtTERI (33)

Måns Eriksson
rEOSTAT (27)
HE(M)TRAkT (3)
ANGRiPA (3)
LATHUND (4)
SENIoRA(T) (30)
JO(R)dFRäS (1)
LE(V)ERaNS (7)
ANSIkTE (19)
PROL(E)TÄR (2)
UTKLAS(S)A (3)
bORRnIN(G) (2)
RInGARE (27)
LÄROSAL (2)
(E)LSANErA (3)

Roland Olsson
*(F)RÅNKörD (1)
GNIDArE (14)
SKoLD(A)NS (10)
FrAMBeN (2)
METNInG (2)
*HERRANs (2)
KOTTERI (12)
TRASSeL (42)

Karin Anderberg
SKÅdaRE (6)
FuNgERA (12)
BIOD(L)ARE (5)
SpINDEL (7)
SoLHATT (5)
HANDsKE (12)
*IN(L)äSARE (3)
*iNLä(S)ArE (3)

Elof Hansjons
MEDLARE (11)
AvBRYTA (1)
ROSENRÖ(D) (3)
M(A)KTSpEL (4)
LA(S)TNINg (14)
MINERaL (16)
(P)ILKnING (1)
LAG(S)pORT (3)
LÄTtNAD (7)
SLäNTRA (21)
mÄSTARE (24)

Malin Ståhlner
BA(R)NaTRO (3)
åVATTEN (2)
(T)URMAlIN (2)
SMÄRTS(A)M (2)
HIsTORI(K) (2)
ANTAVLA (3)
LITtERA (31)
NERLUsA(D) (13)
H(E)dONIST (8)
HaLvMIL (1)
OXIDErA (13)
PrOTOZO (2)