Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
UTSLÄ(N)Gd (4)
BÄRSElE (3)
TRITONu(S) (1)
INTIfA(D)A (2)
(A)STErOID (20)
SkÄN(D)ARE (7)
SERvERA (6)
EXOtISK (1)
TRAK(t)ERA (7)
FENoMEN (2)
RASANDE (21)

Niklas Elmefjäll
(T)ANKEfEl (4)
SK(A)NDErA (30)
FÖRLITa (3)
(S)TORLIGA (13)
(R)ÖSTANdE (5)
mI(N)ISTER (10)
NITTIEn (2)

Gunnar Andersson
ErODERA (18)
(S)kOLRESA (18)
(N)ÄRRADIO (3)
ROmANI(S)T (8)
DEMONiS(K) (4)
Or(G)ANISM (5)
UTSLäT(A)D (1)
oPr(E)SSAD (4)
DrAPERA (4)
REALiSM (9)
ME(D)TAGEn (5)
SIAROrD (7)

Johan Berner
AzERISK (20)
ALFabET (3)
(M)ASsTART (2)
PReSTaV (1)
DE(T)OnErA (15)
SKOLdAG (6)
SNARHET (24)
NåDATID (1)
(I)DEALIST (11)
kLATTRA (3)
HEmRESA (9)
SENTIMA (13)

Fredrik Pålsson
oBEMäRK(T) (2)
TRiVSEL (5)
LAOTIeR (29)
LATItuD (7)

Daniel Domert
*(G)OtISERA (4)
UTBRiST(A) (9)
*B(E)SKUREn (1)
ObILDAD (3)
PLURINg (3)
G(E)NERiSK (2)
SOmALIE(R) (8)

Erika Jonés
(S)TRIdBAR (15)
KNASTrA (11)
AKrYLAT (2)
SKÖTARE (12)
(M)ORalIST (10)
sKRIDS(K)O (3)

James Reimdal
STORBAk (9)
SAFTSÅS (2)
(L)UFtNING (1)
TALKNiN(G) (2)
*(s)PARANDE (6)
TORDATS (6)
aDEKvAT (7)
VaRINOM (2)
VARVNIN(G) (1)
DäREFTE(R) (1)

Patrik Grönvall
INSTANs (10)
K(L)OTtRIG (3)
(T)RETTIEn (5)
SLUgHeT (4)
K(O)rSDRAG (8)
ONoRMAL (7)
pOLARIS (8)
LAOTiER (29)

Henrik Holmström
SkONARE (26)
SNATTE(R)I (33)
SKORStE(N) (17)
D(E)LEGERA (1)
SK(R)ODERA (10)
(S)kEJTARE (2)
veRSRAD (4)
LINDANS (11)

Elisabet Bruzelius
(S)LAGrUTa (3)
SVeTTr(E)M (2)
KJORTeL (1)
MONTERA (24)
HÄNDeL(S)E (1)
fÄKTArE (6)
OFARLIg (5)

Pia Mattsson
SKVADeR (8)
SToRDIA (47)
hARSYRA (1)
GLASbORD (4)
MATtERA (6)
NORDiSM (6)
STATERA (16)
TeLNING (6)

Anders Brandén
TORNADO (12)
(S)TANDARd (10)
(I)NSTäLLA (2)
*K(A)LLDRAG (1)
YSTNInG (1)
KONST(S)im (2)

Fredrik Hansson
kREATUR (3)
ReTSINa (58)
SNI(T)SARE (16)
ARM(B)RoTT (1)
PARAsiT (3)
RISTARe (52)
DITReSA (49)
(S)EnIORAT (30)
RASKRiG (1)
TigRINN(A) (3)

David Lundin
VARELSE (6)
TUNGROt (4)
SLÅENDe (5)
GESTISK (1)
INTRÄDA (13)
R(E)LATERA (11)
GENOcID (1)
TRÖSTARe (5)

Inger Wingård
BESiTTA (13)
TENTERa (25)
NEUtRAL (13)
uTRENSA (38)

Måns Eriksson
D(R)ESSeRA (17)
SOnDERA (80)
OVE(T)aNDE (4)
UTMA(n)ArE (4)
RENL(O)STA (31)
TANGERA (36)
STÅeNDE (7)
STENRAS (29)
T(A)RANTEL (16)
bESTÖRT (3)
SEX(T)iOEN (4)
NE(D)TYSTA (3)
iNRISTA (40)
AgENTUR (15)
NöDR(A)KET (3)

Roland Olsson
GENTESt (1)
*INNERsÖ(M) (1)
OLÄNDIg (1)
SILLAkE (5)
kANARIS(K) (2)
ö(K)ENVIND (1)
EMANeRA (11)
HALoUMI (1)
*NÖTMAsS(A) (1)
*NEDSTI(G)A (5)

Per Christensson
SKALLEr (5)
ELrITsA (58)
RENLOsT(A) (31)
BARDISK (5)
OLUSTIg (8)
L(E)RIGhET (1)
TRÄNARE (28)
S(E)MINeRA (9)
SÅNgARE (23)
vASKARE (4)

Karin Anderberg
TANDvAL (5)
STOrhET (14)
sOnDERA (80)
TANGEnT (6)
HåLKORT (2)
STiRRiG (6)
TAksTOL (3)
RÄtTARE (9)

Stina Lundin
STEKFaT (3)
SLIPERI (4)
TJAttRA (4)

Maria Åslund
BeSITTA (13)
BEVIsTA (9)
NERTiLL (8)
TRAVERs (9)
SLAkTA(R)E (17)
RESNiNG (13)

Andreas Pejler
MANSARD (7)
(S)JUTIDeN (1)
APOSTeL (17)
RåST(Y)RKA (1)
tORSDAG (19)
gRANSKA (9)
ANSTOrm (18)
POSTBiL (1)

Johan Eriksson
STAtERA (16)
tORDATS (6)
STENRiK (17)
LAMiNAT (10)
(F)ASTlANd (5)
GLIDArE (22)
*TVI(N)GARE (2)
*INKLETA (1)
PATIEnS (11)
ENDaSTE (21)
(S)KORStEN (17)

Andreas Sundberg
SNIDARE (67)
ARSENIk (21)
KURSARe (12)
mARSvIN (7)
*FALSERA (1)
BARNSkO (5)
L(A)STNING (14)
(S)ANdGROP (1)

Anita Mansnerus
FRiSTaD (19)

Gerd Forss
STEnG(O)LV (6)
ARGSINT (18)
STADiON (25)
vIALART (3)
STRESSI(G) (9)
SLAGTRä (5)
TRÄNGsE(L) (7)
LOGIkER (1)
VARIErA (10)

Per Adamsson
SvENSKA (9)
(F)RÄTNInG (1)
SAngRIA (11)
MiTELLA (5)
hEMSIDA (10)
BOASErA (15)
(R)EnLOSTA (31)

Andreas Ericsson
NATuRIS (13)
(K)ITTLaRe (4)

Erik Elvers
TREVARE (13)
(AL)AbASTER (1)
TJäNARE (6)
SOTnING (5)

Suncana Smolic
SMITARE (34)

Emma Ekman
TADLARE (22)
M(A)NTAGEL (3)
RUMLARE (3)
KONdIT(O)R (3)
JUlETID (3)
GrUNDTO(N) (3)
ANIsETT (16)
TENTeRA (25)
SELLERI (9)
MUTaGEN (2)

Alexander Prytz Hedström
LÅGVARv (2)
nÄTBOLL (1)
SaNDSTE(N) (24)
*RONDERA (3)
ANSEE(N)DE (4)
(G)aLLSTEN (6)
JORDaRT (5)
INSAltA (14)
KVANTUM (1)
ÖvErSTA (3)
STRIGEL (7)
KRiGSZO(N) (3)

Matilda Ekman
S(T)YrNiNG (2)
sOlKATT (7)
BRODErA (13)
ROMAnEt(T) (1)
*Lö(N)NTRÄD (1)
SpElARE (15)

Zakarias Jonsson
OSALTAD (10)
NOTAbEL (7)
EN(F)äRGAD (2)
tITTARE (19)
BALLaST (3)

Marie Jonsson
REAlTID (18)
DJURaRT (4)
SKRiNDA (23)
SkONARE (26)
AVOKADo (1)

Malin Ståhlner
BANDROS (6)
TriNETT (3)
STELLAR (11)
HA(L)SNINg (1)
TRÄsKÅL (1)
InBITEn (1)

Daniel Pettersson
ROSTARE (29)
(N)ITTIoEN (3)
KASTELL (8)
TÄNDARe (16)
OstERIA (72)
sLÄNTRA (21)

Axel Olesund
ETTÅrIN(G) (1)
INSpELA (13)
SANSKRi(T) (8)
PYNDARE (1)
MÖBLEra (3)
DOSSiER (12)
SMILArE (9)
(S)TENBOrD (10)

Gunilla Norbäck
OLEDARE (10)
STENrAS (29)
UNDErST(A) (12)
F(R)IHERrE (2)
SKRYTS(A)m (2)

David Tiberg
*H(I)nDUIST (1)
OFATTbAR (1)
hARMOnI (2)
N(Ä)TPIRaT (1)
DåRAKTI(G) (1)

Cecilia Karlström
SENTiMA (13)
STENRÖs (5)
RESONE(R)A (23)

Madelene Bäckström
STI(F)TARE (9)
SÄTTARE (19)