Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
GÅSKUPPEN 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Fredrik Pålsson
(K)ONSTlAD (8)
VINNAre (30)
LINdRIN(G) (3)

Elisabet Claezon
gRÄNSLE (6)
gALOSCh (2)
LINDAnS (11)

James Reimdal
ISOLERa (47)
MEDV(E)RkA (3)
*(I)NSTRAMA (1)

Gustaf Bergström
ITALISK (4)
ANEKDOT (12)

Oscar Langenskiöld
AmORTERA (11)
ENtRESOL (6)
vINSTRAS (1)

Johanna Bergström
I(N)TORKAd (5)
(S)TAMNING (5)
FONdERA (11)

Jannike Molander
B(A)KdANTA (1)

Pia Mattsson
*VäRD(S)lIG (2)
MIdNATT (5)
aVISN(I)NG (1)
SALDERA (30)

Roland Olsson
iNSKURE(N) (1)
OTEXTaD (3)
LEkTRIS (15)
MINERAL (17)
ANorEXI (7)
RETIREr(A) (10)

Kristina Granström
DAgTAXA (2)
INOPER(ER)A (1)

Maria Åslund
TATUeRA (15)
*G(L)ANSERA (1)
Sk(E)DBORR (1)
SKRUTTA (3)
VINSOrT (2)
KOLoRIT (2)

Lena Vikberg
RASTN(I)NG (19)
LERGoDs (8)
NOGSAmT (1)
*MIlSTEG (1)

Mikael Ström
KOrT(N)INg (1)
HEPAtIT (7)
SIGNATU(R) (7)

Emma Hägg
TaNDRoT (20)
INdRAGA (7)

Anders Skjäl
RENRItA (24)
STEnRAS (32)
TäNKARE (15)
UnDANT(A)G (5)

Gerd Forss
SchERZO (1)
PIlSPE(T)s (1)
KAStLÖS (5)
SNOtTRA (33)
GroVLEK (2)

Per Adamsson
ENDASTe (21)
*bISITTA (1)
TRILS(K)NA (10)
DAN(S)STEG (12)

Zakarias Jonsson
bETONAD (7)
(R)ENLOsTA (32)
tRAGISK (13)
OVANSiD(A) (2)
RÖDBETa (3)
*(T)ANGOLES (1)

Marie Jonsson
OSTkAKA (4)
SToRmAN (18)
(S)LAkTaRE (17)