Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sisu Cup 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
SEgLATS (16)

Anita Mansnerus
*SLATTRA (1)
PLANERa (12)

Anders Skjäl
*(T)rÅNANDE (1)
PLaNTER(A) (19)
TORSDAG (19)
LEXiKOn (3)
GaRDIST (28)
HÖGResT (3)
SENDRAG (18)

Gerd Forss
mODEORd (2)
SKArABE (3)
UNDeR(K)OJ (1)
TAnDROT (19)

Erik Elvers
TORRHEt (7)
DANSARE (50)
bESVARA (2)
SÄTTERI (9)
RALjERA (6)

Mikael Forss
oNANERA (15)
RÅStEKA (7)
ADERTON (22)
KäTtARE (12)