Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 1999  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
SENTERA (40)
SKENBILd (2)
BETR(A)KTA (7)
STENRIK (18)
VANarTIG (6)
iNTARSIA (13)
RISKErA (32)
INALlES (12)

Anders Grönlund
SATInERA (32)

Per Starbäck
KAOTISk (3)
LaOTIER (29)
DAnSLEK (11)
SÄTT(N)ING (4)

Greger Nässén
STELLAR (11)
ANISETT (16)
EsPaRTO (16)
RoSTFRi (3)
DRÄKTIg (4)
STEARIn (91)
SERAFISk (4)

Monika Danielsson
SMATtRA (9)
ANDRAKe (14)
STeARIN (91)
RENRITA (24)
JUSTERA (8)
REALTID (19)

Åsa Nilsson
GYTTrIG (1)