Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Den Tredje Mannen Open 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Måns Eriksson
NERIsAD (26)
LITTERA (33)
SkÖNHET (4)
*LETURGI (2)

Roland Olsson
STäNGEL (13)
GENERÖS (3)
FAD(E)rLÖS (3)
PIRuETT (4)

Tord Eriksson
(S)kOLRESA (18)
BILSToL (3)
RäKNARE (7)

Rose-Marie Eriksson
rASERIN(G) (9)
ORdNING (4)
sNATTER (35)
FRiSTAD (21)

Mikael Ström
*MATSKÅL (3)
*SP(A)RaNDE (7)
TIOmILA (4)
TORFTiG (2)
NEDRaNs (18)
pERSIAN (8)
STENRIK (18)
nERR(A)SAD (8)
fNITTRA (12)
HALvTID (6)

Yann Moreau Bruun
GALATER (6)
V(Ä)GSkATT (1)
TALLRik (9)

Susanna Niklasson
STRäNGA (21)
SKAlARE (22)
ENdASTE (21)
ENTOnIG (4)

Axel Olesund
DE(B)uTERA (4)
MåNSKEN (2)
DRÄTSEl (8)
TRASSLA (24)
BLÅTONA(D) (1)
VILORUm (2)