Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SENAToR (55)
iNGRESS (6)
SENAToR (55)
HaGTORN (2)
STRIDB(A)R (15)
ANATEmA (6)
tANTIEM (2)
STINnHE(T) (3)
DANSARe (50)
LInDARE (31)
TIpSARE (23)
*(L)EVITERA (5)
LINjERA (15)
INsKJUT(A) (3)

Nils Berner
ENRADIG (6)
(R)ÖSTKORt (1)
fEMETTA (1)
STUVeRI (4)

Gunnar Andersson
fRANKER (1)
NeD(T)YSTA (3)
SANERIN(G) (3)
LAND(S)ORT (28)
LEKTIoN (12)
DANsLEK (11)
RISTARE (52)
BARNfE(S)T (7)
SLOKÖ(R)AD (1)

Henrik Jonés
kRASSLI(G) (8)
(T)VåTIDEN (2)
STRETIg (4)
B(R)aNTHET (3)
REKVIR(ER)A (1)
STAGNER(A) (32)
R(E)DIGErA (11)
(B)ARNSToL (18)
B(OS)SANoVA (1)
NeDSATT (20)
STEARIN (87)
SKRIV(D)ON (2)
PLANTöR (3)

Johan Rönnblom
RETrEAT (1)
(L)UTENIST (2)
STORstA(D) (15)
HATTASk (2)
OSTERIA (72)
SeDESAM (3)
TENDeNs (8)
SÄnDARE (34)
tESTATO(R) (4)
InLOCKA (2)
(R)ABALDER (1)
*NED(S)POLA (1)

Johan Berner
SKAPArE (9)
VÄRDERA (5)
SEMINeR(A) (9)
FRaMST(E)g (5)
SENTERA (39)
mÅLGEST (2)
RoTUNDA (9)
INnErST (19)
Fo(L)KLORE (1)
SmASKIG (2)
LASTARE (39)

Fredrik Pålsson
SLAVErI (11)
SENATOr (55)
UTma(N)ARE (4)
ANSLUTA (12)
LiNDARe (31)
KASTArE (36)
FINGErA (17)
MAGDAnS (5)
LAOTIER (29)

Daniel Domert
LÄKNiNG (2)
VARELSe (6)
ELDORA(D)o (1)
ÖVERRE(S)A (1)
SENATOR (55)
SlUKARE (3)
SKvALPA (1)

Erika Jonés
S(K)IDRESA (11)
ARSENIk (21)
GIf(T)MORD (1)
TIOtALS (11)
PROVARE (4)

James Reimdal
*SLINDrA (1)
STrEsSA (20)
OROS(A)NDE (9)
SEDELÄ(R)A (5)
BeSPARA (5)
STIGArE (41)
S(A)RdISkA (6)
JORDyTA (1)
(N)ÄrSTRId (8)
SLöSARE (15)
BONDSoN (1)
SIT(u)ERAd (10)

Martin Bender
AUTOgEN (4)
SENSTAR(K) (6)
RAStNIN(G) (17)
UNDERL(I)g (3)
(R)ENlOSTa (31)
SLACKAR(E) (1)
KARAVaN (2)
(F)ÖRKORTa (3)
HELFARt (2)
SpRINGA (16)

Claes von Hofsten
FrISTAD (19)
GULDRaM (4)
InDRIVA (7)
GRISSLa (13)

Eva Hedman
*LATsiDA (2)
AVRuSTA (9)
INLEmMA (4)
KNÄFAL(L)A (1)

Pia Mattsson
SNARHeT (24)
*UTPRÖvA (1)
AXELREM (5)
LANSERa (54)
MATBORD (5)

Fredrik Hansson
nERISAD (24)
ElDRIFT (5)
SPIRANT (8)
sVETTAS (16)
IRiSERA (15)
ÅDAlING (1)
SÄTTARe (19)
TOLKaRE (18)
*OlÄMPAD (1)
DRAGeRA (5)
TADlARE (22)
M(A)LStRÖM (2)
PASSARE (14)
(P)RATGLaD (5)

Inger Wingård
LERGODS (8)
MeDLARE (11)
AmARANT (1)
(M)OTSÄttA (1)
SVIKaRE (10)
REnLOST(A) (31)
nATU(R)ISm (7)
TR(I)AnGEL (13)
TReVLIG (6)

Roland Olsson
OtVÄT(T)AD (2)
SLINGRa (27)
STENSt(O)D (20)
BLINDh(E)T (3)
ÄVEnTYR(A) (1)
(S)ARDISKA (6)
SMÄ(L)LFET (1)
MILDhET (3)
TR(O)TTOAr (3)
SNISKAN (1)
fASTL(A)ND (5)
BASFÖDA (2)

Kristina Granström
VAKTArE (1)
ANKLaGA (1)
SANSLÖS (1)
EDItERA (26)
KRAMsNÖ (5)
BLÅSARE (7)
VINRUtA (8)
(F)ÖRVERKA (1)
BEFÄSTa (4)
PuLSERA (15)

Karin Anderberg
(G)oDSVAgN (2)
tRÄSMAK (1)
ATLEtISK (7)
ORdNING (4)
MILSTEN (16)
AkUSTIk (2)
(S)oLSTING (11)
(D)IREkTöR (4)

Anna Andersson
STORMAN (15)
SALtERI (57)
*KLuDDRA (1)
KARtERA (13)
VARIERA (10)
SkÄNDARE (7)
REVISoR (4)

Maria Åslund
PRO(S)AISK (4)
TRI(S)TESS (9)
oRENHET (5)
(F)RAMKAnT (4)
INSYLtA(D) (4)
LÅTANDe (4)
uTSKIFT(A) (2)

Andreas Pejler
ElKRAFT (4)
OmTENTA (5)
MAsERUR (3)
LiNDARE (31)
KONgrES(S) (2)
INROTAD (14)
MINARET (28)
GEOLOGi (1)
ReTINAL (29)
SKOTArE (23)

Andreas Sundberg
PLÅSTEr (5)
INRISTA (40)
STAVfEL (6)
STOR(B)ANK (5)
KORTSI(D)A (15)
SElNING (3)
ReALTID (18)
ANORdNA (12)
kNASTER (26)

Anita Mansnerus
LATItUD (7)
FöRBuND (1)
FATtBAR (2)
*DIAK(T)ROn (1)
ISOLERa (45)

Gerd Forss
ROULETT (2)
VALSEgE(R) (5)
TALANdE (22)
NERK(O)RTa (4)
DERIVAT (9)
SErENAD (18)
SVäRMARE (2)
gALLSTEN (6)
*FÄnG(S)LAD (1)
SNIRKLA (7)

Per Adamsson
L(A)NDSOrT (28)
ALLsÅNg (1)
lU(K)TSALT (1)
ARSEnAl (30)
MAGKNIp (1)
oRGAN(I)ST (20)
ARTONDe (15)
ARRoGaN(T) (3)
TRÄDÖRr (1)
DElTAGA (7)

Matilda Gnospelius
KURIoSA (7)
HACKARe (2)
SPELtID (6)

Erik Elvers
LITAUER (10)
S(K)ANdERA (30)
bE(S)KATTA (3)
RADiERA (14)

Alexander Prytz Hedström
DAMSpEL (2)
SORG(K)ANT (3)
BlÅGRÖN (1)
LAGTeXT (5)
BARDISK (5)
RÅ(T)tGIFT (1)
YXSkAFT (1)
ANSENLI(G) (3)
*PUSSLIn(G) (1)
HUMORIS(T) (4)

Zakarias Jonsson
STRuNTa (21)
*S(T)ARTGAS (3)
INSäTTA (14)
d(A)MSADEL (3)
SENATOr (55)
*SöDERHAV (1)
RASTlÖS (6)
TUNNTAl(S) (2)
RASANDE (21)
HEPAtIt (6)
HANdL(A)rE (8)

Malin Ståhlner
*AVLUTAd (1)
FORDrAS (2)
(F)ONEtIsK (5)
KaOTiSK (3)
GARDiST (26)
SMÄCKEr (1)
OLAGLIG (1)

Mikael Forss
*DAlLRIG (2)
SIDBeNA (12)
PosTERA (26)
PLåGARE (1)

Daniel Pettersson
DITRESA (49)
ANDETRO (18)
SPiRaNT (8)
oRDINE(R)A (17)
SMITARE (34)

Alexander Viberg Sandström
tRAGEDI (12)
LAOtIER (29)
SkJORTA (7)
BORDELL (4)
NORdIST (12)
tORPARE (12)
SIERSKA (8)
SORTERa(D) (10)

Gunilla Norbäck
SKAllER (5)
KAS(T)RErA (13)
KNASTEr (26)
STRÖARe (11)
URSTArK (4)
TATUERA (14)
(S)KaNdERA (30)
SMyGARE (6)
FRANSIg (5)

Cecilia Karlström
OSLITeN (13)
MATPRIs (5)
GlASERA (23)