Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
D(E)pONENS (1)
FÖRNInG (2)
TU(N)GoTaL (3)
BRALlIS (4)

Daniel Domert
HäRDARe (1)
bARSKÅp (2)
OMhULDA (1)
SPI(O)NeRA (9)
STORSK(O)G (3)
ÖVe(R)TUNG (1)
(N)ÄRSTRID (8)
STREJKA (9)

James Reimdal
AsKENAS (6)
NORDISM (6)
RALLARE (10)
KLIENTe(L) (3)
aRMSTA(R)K (4)
rEAGErA (9)

Eva Hedman
AGITErA (24)
ANSLUTA (12)

Inger Wingård
SOlVERA (13)
ORGANI(S)k (2)

Kristina Granström
(G)RASSErA (8)
SKÅdARE (6)
SEkUNDA (6)

Karin Anderberg
*STeGRAN (1)
INSTÄmM(A) (1)
DISPeNS (3)

Stina Lundin
HUN(D)LoRT (1)

Maria Åslund
kAPITEL (4)
RASaNDE (21)
TJUSARE (9)
gASLARM (2)
PERsIAN (7)

Lena Vikberg
TRoNTAL (10)
SMARAGD (2)

Gerd Forss
TERtIÄR (2)
LOTTERi (25)

Per Adamsson
TEKNInG (6)
INTERNA(T) (10)
STRANDA (41)
FÖRDElA (6)
pIRUETT (4)

Andreas Ericsson
SLATTrI(G) (10)
eLsEVIR (3)
SAMBRuK (1)
ARSeNAL (29)
HeMT(R)AKT (3)

Emma Ekman
tRONTAL (10)

Zakarias Jonsson
SK(R)UTtIG (6)
PARHÄST (3)
SIGNERa (44)
*bADANkA (1)
SIKTArE (20)
AnFADER (8)
SpRÄCkA (1)

Marie Jonsson
LASTARE (38)
RADSLuT (10)
STAtION (14)
FaTTNIn(G) (7)
NO(R)rSIDA (6)
SEXTIt(A)L (7)

Mikael Forss
DIgITAL (4)
KONTERA (28)

Daniel Pettersson
RETINAL (29)
NEdREST (3)
ERGONOm (3)

Cecilia Karlström
VITSoRD (5)
VINNARE (29)
RESEnÄR (7)
BAKtERI(E) (3)
RI(S)tNING (3)