Forum

Notifications
Clear all

Göteborgsträning 2024

Sida 3 / 4

Roland Olsson
Inlägg: 55
Admin
(@blackrat)
Webmaster
Blev medlem: 6 år sedan

Här kommer resultaten från torsdagens IRL-spel på Cello. Den här gången var vi hela tolv personer, kul!

Erna - Pia  230 - 400

Roland/Pia - Julia 319 - 385
J: KAUTIoN 93

Sonny - Anders  357 - 281

Anders - Erna  372 - 376
E: DI(K)TAtUR 86

Roland - Erna  462 - 228
R: FLIRTiG 78

Åke - Sonny  315 - 356
Å: STAN(S)ArE 78

Erna - Åke  294 - 291
E: SKONARe 72

Anders - Sonny  400 - 348
A: aVKORTA 92
S: REnSKIN(N) 59

Björn - Åke  432 - 297
B: (V)ITAKtIG 83, SIMKORT 70

Paul - Åke  360 - 339
P: KnESSEt 76

Anders - Gustaf  373 - 375
G: LOGIKeR 74

Sonny - Paul  257 - 446
P: SNiTTL(Ö)N 74

Paul - Sonny  447 - 315
P: OBESAtT 83, DIA(G)ONAL 61, SPISMuR 72

Paul - Björn  448 - 352
P: NATTfLY 86
B: FAScIST 61

Gustaf - Paul  404 - 398
P: I(N)SkÄRPA 88, *STENRAD 77
G: (M)ÖNSTRAD 77

Julia - Roland  314 - 406
J: (L)ANDsLAG 68

Roland - Anders  401 - 387
R: AL(G)ORITm 70, INDONES 74
A: (S)TåLVERK 72

Pia - Julia  301 - 441
J: OREGANO 78, LAdDARE 66

Svara
2 Svar
Åke Qvarfordt
(@ordbildad)
Blev medlem: 5 år sedan

Trusted Member
Inlägg: 60

@blackrat Condeco!!!

Svara
Roland Olsson
Admin
(@blackrat)
Blev medlem: 6 år sedan

Webmaster
Inlägg: 55

@ordbildad Haha, att det skall vara så svårt att släppa det där stället!

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 60
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Igår spelades 17 matcher på Condeco. Så här gick det:

Sonny - Paul  398-365
S:  GESTALT,  (K)LÄDSTiL
P:  INH(A)lARE (eller INHALERA, står olika på protokollen)

Paul - Sonny  395-364
P:  sKÅDARE
S: (O)NOTERAd

Alexandra - Åke  351-374
Å:  TeKNING

Julia - Åke  410-310

Alexandra - Anders  454-382
AS:  *bOLINER (BOLIN står i SAOL),  NEDKAST
AA:  UPPBÅdA  113 p

Paul - Åke  452-353
P:  rIMSMEd,  REL(E)VANS,  *LASARON (varianten togs bort ur SAOL 14, nu heter det endast LAZZARON)

Julia - Alexandra  316-369
A:  Ru(N)DRESA

Björn - Anders  393-317
B:  (V)ITESHOT,  uPPSVi(N)G

Gustaf - Sonny  401-276

Åke - Anders  381-345
Å:  INDISkA

Björn - Sonny/Paul  353-343
S/P:  DUVslAG

Anders - Gustaf  437-326
A:  PlASTIk

Gustaf - Björn  377-304
G:  TANGERa

Paul - Björn 410-315
P:  STåLBAD,  BAj(S)KORV
B:  NEDISAD

Alexandra/Maria - Paul  405-399
A/M:  bERÄKNA
P:  POLERaD

Alexandra - Åke  355-353
Å:  *(PR)IsTREND

Maria - Nils  274 - 352

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 60
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Idag var det lite helglugnt på Condeco (när det gäller scrabblespelandet alltså). De 8 matcherna slutade så här:

Julia - Åke  419-357
J:  StALPIG
Å:  RuINERA

Alexandra - Björn  317-436
B:  LAGTIMA,  TENDEnS

Åke - Björn  329-382
Å:  GRUSB(A)nK
B:  LANdSOR(T)

Julia - Alexandra  330-370

Åke -Alexandra  407-318
Å:  RIsTARE

Julia - Björn  366-363
J:  AnESTE(S)I
B:  ANISFRö

Björn - Åke  418-291
B:  STyVFAR

Björn - Alexandra  366-356
B:  lANGUSt
(A:  K(N)ACK över 3xord för 66 p)

Svara
Bo-Jöns Cerrin
Inlägg: 2
(@hockeytraenarpolo)
New Member
Blev medlem: 5 år sedan

23/5 var spänningen hög i luften på Condeco och blixtarna utomhus matchades av snilleblixtar på brädet. Så här gick det:

Paul - Julia 405-407
P: TENTERA, KUnGSHÖ(G) 104/114p? (båda har skrivit 104p för den tjusiga högen men summerat 114)
J: (K)ALVNInG

Björn - Julia 412-274
B: SNUSArE

Paul - Björn 333-387
B: P(O)rTVAKT
P: LEDIg(H)ET

Paul - Björn 381-325
B: tRASSEL
P: FOLKBåT

Åke - Alexandra 270-358
A: sTEROID

Julia - Alexandra 363-389
A: PiSTAGE

Åke - Paul 337-370

Paul - Åke 412-353
P:(L)ANDSORT, kATTUN(G)E

Alexandra - Paul 352-345
A:RASTNIn(G), ONeU(T)RAL

Alexandra - Björn 297-432
B: BI(L)DSTEn, IgELBET(T)

Alexandra - Paul/Björn 373-349

Svara
Alexandra Svanteson
Inlägg: 47
Moderator
(@asvanteson)
Medlem
Blev medlem: 6 år sedan

Här följer redovisning av de protokoll som jag haft på lagring hemma ett tag. De första är från skärtorsdagen 28/3:

Alexandra - Björn 307-473
B: (R)EAVINST 83, RoTSKOT(T) 80, TUmREG(E)L 72

Julia/Gunilla - Alexandra 389-386
J/G: pERSIAN 76, UTBILdA 67

Gunilla - Alexandra 367-406
G: SaLTKAR 66

Björn - Alexandra 389-442
B: KNARRiG 72
A: TORSdAG 66, ELPIANO 66

Julia - Gunilla 287-354

Björn - Julia 552-286
B: SLÄKTAR(V) 78, PrO(S)AIST 149
J: ANSIKTe 72

Björn - Gunilla 464-322
B: (A)VlEDARE 80

.......................................................

Nästa omgång har inte legat lika länge, utan är från 2/5:

Gustaf/Åke - Alexandra 377-355
G/Å: RETLIGh(ET) 68
A: MATSKEd 77

Paul - Åke 364-362
P: URSÅGAD 71, HOvRÄTT 76
Å: SLARVIg 72

Paul - Åke 382-360
P: TORNERA 68
Å: AuKTiON 63

Gustaf - Julia 415-364
G: pRÄKTIG 72, (I)NDUSTRI 74
J: HOLOG(R)AM 76

Alexandra/Åke - Julia 317-381
J: DESIGNa 83

Alexandra - Gustaf 373-226
A: BESuDLA 76

Paul - Julia 398-385
P: (S)PURTArE 92
J: S(T)uDERAD 64

Paul - Gustaf 485-316
485-316
P: LÖPMAGE 95, ElRITSA 67

Paul - Alexandra 364-365
P: VASkARE 84
A: åBEROPA 78

Paul - Björn 378-325
P: (T)UNISIER 83, SÄRSPeL 71
B: ANDeDRA(G) 70

Alexandra - Paul 339-386
P: *LANTFiL 72

Paul - Alexandra 410-334
P: HÄsTDJ(U)R 88
A: URINeRA 98

Björn - Åke 500-297
B: nIT(R)OLIT 68

Svara
Sida 3 / 4
Share: