Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Fiskarhöjden CUP 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
GNISTra (31)
SLAShAS (1)

Niklas Elmefjäll
(L)EDBROTT (3)
SATmARA (3)

Gunnar Andersson
OfRIHET (5)
AEROSTa(T) (10)
OMRINGA (4)
MiSSLED(A) (4)
OSPELAD (8)
(K)ATTSAnD (8)
(I)NBETALA (3)
K(A)RMOSiN (4)
DIALEKT (3)

Henrik Jonés
UnDANTA (5)
LASURIT (5)
AuKTION (10)

Fredrik Pålsson
sN(A)TTARE (34)
ISOLERA(D) (14)

Elisabet Claezon
BESINNa (10)
PORTIeR (4)

Daniel Domert
TÄNDArE (16)
DAGRESA (11)
KORNbOD (2)
ÖKE(N)SaND (1)
(S)VETTREm (2)

Claes von Hofsten
TANdHAL(S) (1)
ANSTALt (8)
MaN(S)ROLL (3)

Henrik Holmström
ST(O)RmELD (3)
SNORkLA (14)
TERMiSK (4)
E(N)SEMBLe (2)

Tove Lundeberg
*NYtTJA(R)E (1)
TANGerA (36)
STADION (25)
sPRITSA (16)

Jannike Molander
pOStBUD (1)

Fredrik Hansson
SKoNARE (26)
NERISAd (24)
ElRiTSA (58)

Inger Wingård
*GRANST(A)M (1)
oORDNAD (1)

Anna Andersson
TRaMSIG (10)
ANFADER (8)
TANdLÖS (9)

Andreas Pejler
AST(R)AKAn (6)
INSiDEr (7)
(A)LARmIST (7)
ETERIsK (7)

Mikael Ström
tENORS(A)X (3)
(S)AnSKRIt (8)
EmuL(S)ION (2)
SKIDORT (6)

Andreas Sundberg
RESONAN(S) (12)
FUNgErA (12)
DiKTARE (27)
*StAmFOL(K) (1)
HITREsA (24)
gRUSTAG (4)

Per Adamsson
SiMULTA(N) (2)
STÄNDeR (20)
sTADION (25)
FER(N)ISSA (10)
METOdIS(K) (6)
S(T)ORLIgA (13)

Andreas Ericsson
NEDeRST (13)
SNoRKEL (5)
DRA(G)StER (16)

Yann Moreau Bruun
*HAndSÅR (1)
*IKTYlOg(I) (1)
T(R)EFOtAD (1)
NEoNATA(L) (3)
DATORTI(D) (2)

Zakarias Jonsson
FASTARE (15)
KOLTRAS(T) (5)
TRÄ(D)KOJa (2)
ASSONEr(A) (6)
GR(I)NOLlE (2)

Marie Jonsson
BORGARE (8)
(S)ALtSTEN (18)
PIlAS(T)ER (10)
HAVaNDE (5)
HARTASS (4)

Alexander Viberg Sandström
SÖkANDE (10)
DIETiST (8)
KaROTEN (7)
BIKTFaR (2)