Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*PROBLEMÄLG 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
(OR)KESTRAl (1)
ORDvITS (4)
UpPDRAG (3)
INGRESs (6)
DYSLExI (2)

André Ling
*vARGTAS(S) (2)
SPaCKEL (4)
BLAN(D)ARE (11)
LAKRITS (12)
ARTIKEL (15)

Pia Mattsson
*ANfRÄTT (2)
(K)uRDISKA (3)
(S)NICkARE (8)
FöNsTER (5)
ROSTN(I)NG (9)
STrETIG (5)
ReN(R)ASIG (10)
ARgSINT (18)
ORDbLIN(D) (7)

Leif Berglund
SEgLARE (17)
OMsVEPA (1)
DESPOTI (6)
GRÖNSKA (4)
STORLOm (7)
*OKÄNDIS (1)

Roland Olsson
*SegERTA(L) (1)
lATSIDA(N) (8)
KANTARE (6)
TORSdAG (19)
SERENaD (19)

Karin Anderberg
TULLArE (19)
KAST(N)ING (3)
SÅNGARe (23)

Stina Lundin
VITrIOL (3)
(H)OSTNiNG (4)
PARTnER (5)
DESIGNa (13)
LEDSAGA (13)
MAtPRIS (6)

Maria Åslund
UTSÄtTA (1)
UTSPaRK (5)

Josef Al-Mansour
STAVFEl (6)
TERrASS (13)
SALTErI (63)

Albin Westlin
*SANDARE (1)