Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KRÄFT(KAL)AS 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Patrik Grönvall
lÄRoRIK (1)
UTSpRID(D) (1)

Jenny Hildeberg
HaNTERA (7)
PARkBÄ(N)K (1)
POLLAre (3)

Måns Eriksson
SILV(E)RTE (1)
GNiSTrA (5)
SLINgRA (9)
SNARLIK (4)
MEDlaRE (4)

Roland Olsson
PaRDANS (2)
TRaiLER (9)
*SINNESL(ÖS) (1)
DIKTeRA (7)

Mikael Ström
(S)kISSERA (2)
SyNTARE (6)

Jonathan Ljungberg
kANOTIS(T) (5)
LaKRITS (9)
URAlISK (1)
B(E)RGSSAL (1)
SMICkER (1)

Anders Apoy
vIsI(T)ERA (1)

Henrik Johansson
*FRiDANS (1)
OSTERIA (25)