Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
ANaRK(I)ST (9)
vISIT(E)RA (7)
AGNATiS(K) (5)
HARNESk (6)
AsSURER(A) (5)
sTÄNGEL (12)
RÄTTIKa (3)
SLINDEr (21)
(S)eRAFISK (4)
(S)ITTNInG (2)
KRONTAL (9)
HaLmBAL (3)

Peter Oljelund
GALLERi (6)

Nils Berner
MASKERA (13)
TANI(G)HeT (6)
KRISTnA (26)
ÖRESTaD (5)
ANORdNa (12)
HORKARL (1)
GLASDö(R)r (3)
TAnGENT (6)
(S)åNGRÖST (3)
MANsARD (7)
DROME(D)aR (4)
NEpALES (1)
*SiDSTEG (1)
HAiTiS(K)A (1)
RADIATo(R) (4)
SNEDTAK (12)
IDEgRAN (4)
POLARoI(D) (3)

Niklas Elmefjäll
STOrDIA (49)
URHOLkA (2)
LItAUER (10)
ENSTAkA (19)
LATITUD (8)
DYNGGRE(P) (1)
TuRLIS(T)A (14)
SANDKOR(N) (8)

Lisa Blohm
MORalIS(T) (10)
URSTARk (4)
sPRINTA (22)
TORRHEt (7)
ODUGlIN(G) (2)
VITsORD (5)
STRANDa (44)
STÅlKA(N)T (3)

David Holmberg
KRiSPiG (1)
t(O)rDYVEL (1)
OTAkTI(S)K (2)
ST(E)NFlIS (5)
SNA(T)TERI (33)
SLItYTA (1)
SMÄLL(A)Re (6)
STAvEL(S)E (7)
STRATEG (17)
uTFI(S)KAD (5)
LANTRAs (26)
(K)RETNiNG (3)
EM(I)SSION (3)
MOUSSER(a) (13)

Gunnar Andersson
KnATTER (14)
OSTbORR (1)
IGNO(R)ERA (6)
PEKoRAL (2)
DISKARe (37)
(K)ASTvIND (5)
rODDARE (13)
SNAtTRA (32)
SOLVErA (13)
(G)ENETISK (3)
InFETtA (9)
SOdOMIT (3)
ÖStLAND (5)
oTRÄNaD (9)
VISShEt (4)

Henrik Jonés
ESKORT(ER)A (1)
(R)ÖSTeTAL (4)
TOLE(R)ANs (27)
IscHIAS (1)
APTERIN(G) (2)
STYRDON (3)
oRDSTAM (11)
lÄrORIK (1)
NERLUT(A)D (6)
ROL(L)IsTA (6)
DOSERIN(G) (8)
OBAlANS (2)

Johan Rönnblom
d(R)AGSTER (17)
UTEdASs (11)
TRaS(S)ENT (24)
TORNERa (36)
DITRESA (52)
SP(E)LDOSA (4)
SVANKIG (2)
STeNCIL (6)
(M)EtODISK (8)
PLyMHAT(T) (1)
MATADOR (8)
SEmAFOR (5)
VINNaRE (30)
koRTLEK (4)
AVISErA (33)
TANKEt(O)M (2)
VERANda (10)

Johan Berner
AS(k)EtISK (2)
BeSTRID(A) (23)
(S)LIDHORN (1)
sPETÄLS(K) (3)
AVBiTEN (1)
IDEAlS(TA)T (1)
BuLT(N)ING (1)
TRILSKA(S) (8)
*AUDi(T)ErA (2)
(S)OlSTING (12)
aRTONDE (16)

Mårten Björkman
RETSINA (59)
SkONERT (12)
STeARIN (91)
ARvSLO(T)T (3)
STARTER (18)
SKALARE (20)
TANGErA (40)
KLANTER(I) (15)
ISOLErA (47)
STANDAR (18)
(K)RASSLiG (8)
TIDTAlS (3)
SENATOr (56)
DAZUmAL (2)
FÖRDELA (6)

André Ling
StIGARE (45)
TEN(T)AMen (6)
TEBANSK (2)
SÅNGRÖS(T) (3)
NATTBIo (6)
*O(T)ROENDE (1)
KRISTNA (26)
GRODMAN (5)
SKrITTA (25)
SMALHET (8)

Fredrik Pålsson
PARkERA (12)
GNISTRa (33)
(S)kÄRANDE (1)
REdI(G)HET (5)
KATT(S)AND (8)
fNITTER (6)
pRASSEL (13)

Björn Ericson
*SVA(R)STiD (3)
kEL(T)ISkA (1)
T(A)KTSLAG (1)
S(E)NIORAT (30)
*FRAkTBA(R) (1)
STYRsPA(k) (2)
LEKPLA(T)S (4)
KanTELE (6)
ADRE(S)SAT (12)
DEXtRIn (3)
DURSpEL (3)
ELdSTAD (14)
FLAnERA (10)
TALGMES (4)
(N)ERsOTAD (20)
FANTAsT (7)
HETSJAk(T) (5)
DEVIErA (2)
*POSTE(R)AD (2)

Elisabet Claezon
HUNDRAS (10)
*MUNdERA (3)
(K)VALSTER (7)
SVARTNA (24)
fnITTRA (12)
KANDErA (25)
MARSiAN (10)
DanSARE (51)
RARITEt (7)

Daniel Domert
*A(N)GÖrARE (1)
BESITtA (16)
GISSlAN (3)
STiLREN (35)
FI(L)IGrAN (1)
REPSTAv (2)
SVET(T)pOR (1)
TeNTErA (28)
NOTaRIE (53)
L(a)NTbRUK (2)
IN(T)RIKAt (6)
fYSIKER (1)
RENSLAK(T) (14)

Erika Jonés
INbILLA (3)
(S)TRÄNDEr (6)
M(A)NSROLl (5)
OSTerIA (80)
AvKORTA (10)
SMAkBIT (2)
SäLJ(A)NDE (2)
(E)NLIGHET (2)

James Reimdal
(G)AStRULA (4)
lETARGI (12)
ELDFARA (5)
SKOTARe (27)
TERRASS (13)
BER(G)SiDA (5)
S(T)EnGODS (14)

Martin Bender
ÖRESTAL (7)
*uTDRIV(E)N (1)
SENSkI(D)A (4)
MAESTRO (29)
TRASSEL (42)
(T)RERADIG (3)
(E)gALITÄR (3)
STeNING (11)
sAUTERA (34)
SVARTNA (24)
INN(E)RSTA (25)
SPRiNGA (16)
iNSTRÖM (2)
REGNTId (3)

Alexander Forslund
SnICKRA (8)
HÅLTImm(E) (2)
*(P)OSTERAD (2)
(D)UrATION (6)
RE(N)LOSTA (31)
*TANTRIS(K) (2)
TI(T)ULERA (14)
POTtKAN(T) (1)
(R)OtERING (3)
KarOTIN (6)

Caitlin Mooney
diSKANT (19)
FrAK(T)ION (7)
AR(M)ENIEr (7)
STUDsIG (6)
(U)TDELARE (7)
RINGLEk (5)
BlIXtRA (2)
DERIVAt (10)
KONSTRa (19)
(R)ESONlIG (6)
SLA(K)TERI (8)

Eva Hedman
ALLTNOG (2)
U(T)EbLIVA (1)
ELDvAKT (9)
UTTRING (1)
ODUgLIN(G) (2)
MInSPEL (1)

David Isaksson
UTSKÄ(N)Ka (2)
sKRINNA (17)
KnASTER (26)
(A)RROGANs (3)
ZEnITAL (12)
SMeTANA (11)
NATTSö(M)N (3)
INTrÄDA (14)
*PoSTRuM (1)

Elisabet Bruzelius
S(P)LITTrA (7)
RÄKNARe (7)
AVBALKa (1)
FEMININ (2)
DANSPAR (3)
fLORERA (7)
SNARHET (24)
InFODRA (2)

Jannike Molander
urGRUND (1)
INRE(D)aRE (10)
*SToR(D)ANS (1)
JuLFEST (4)
INSEgeL (6)

David Brandell
SMITArE (35)
(K)ASTRErA (14)
bRITTI(S)K (6)
S(I)DoSTEG (3)
DISkARE (37)
*ANIMiST (3)
lAvAST(E)N (4)
STApPLA (5)
BOT(D)AGEN (4)
*OMKRET(S)a (5)
p(l)ANTAGE (4)

Pia Mattsson
DALdANS (1)
RESANDE (16)
STÖNA(N)dE (4)
*sTROSSA (3)
ELeGANT (9)
STENrAS (32)
NEMaToD (11)

Anders Brandén
(B)AnTNING (4)
NAT(T)SEXa (3)
SALdeRA (30)
LaNT(E)RNA (21)
STäDARe (37)
TESTARe (40)
VALKöTt (1)
TÄ(N)dNING (2)

Fredrik Hansson
kANISTE(R) (28)
CaNASTA (3)
BARSKÅp (2)
GOUtERA (14)
pREmISS (1)
rESONl(I)G (6)
(R)OTERbAR (2)
SUMmERA (8)
MÖRSARE (7)

Gunnar Janson
STÅLbAD (2)

David Lundin
GRÖnBLå (1)
OTU(R)SDAG (5)
SLAgORD (14)
ENDASTe (21)
NED(S)äTTA (8)
RADSLUT (11)
KRONTaL (9)
KLARHeT (6)
KOTtERI (13)
sKANDE(R)A (30)
lIDElSE (8)
SNARARE (25)
SNoRKEL (5)

Inger Wingård
ADAPTer (8)
STÄNDER (20)
StRETTA (8)
rIKEMAn (4)
SkVADER (8)
(T)OLERAnS (27)
MISSTRO (10)
(T)ILLsATS (3)
ANdERIK (11)
KORTISO(N) (3)
SKRAMlA (6)
KiTtL(A)RE (5)
(S)TRIMLAD (7)
(S)ELEKTIV (5)
BORRARE (7)
ODONRIS (1)
SLUTAKT (4)

Leif Berglund
RAgGARE (10)
SaNDTAG (6)
OR(D)bLINd (7)
STAg(N)ERA (32)
MISSmOD (1)
bETAGEN (2)
VALSNiN(G) (2)

Måns Eriksson
*PLaNETÄ(R) (2)
LANDSOR(T) (31)
AIDS(T)ESt (6)
(S)EGErYRA (1)
NEDLÅTA (12)
bADRiNG (3)
LOGEMeN(T) (1)
*AFRODIT (1)
NATTGÄ(S)T (2)
GROTEsk (12)
EDITERA (28)
REOSTAT (27)
SLÄ(T)NING (1)
HANdsKE (13)
STARTeR (18)

Roland Olsson
GRÄNSlA (6)
TAL(T)RAST (12)
DRESsAR(E) (3)
NEDSAtT (21)
LEVEROp (1)
ReSDAMM (1)
LAMpS(K)EN (1)
NEDGÖRA (3)
RENKaLV (4)
STEARIn (91)
A(D)RESsAT (12)
(E)SKaLERa (14)
VINKLAR(E) (1)
TEN(T)ATOR (3)

Kristina Granström
RETSInA (59)
ISOLERA (47)
UnDvARA (2)

Per Christensson
RISTARE (54)
*HAVS(K)uST (1)
NATTEtI(D) (8)
GRIsSLA (14)
BaRNSKO (5)
PUSTNI(N)g (1)
STAMKRi(G) (2)
EL(D)STORM (8)
(S)kITRÄDD (1)
SKYLDRA (4)
*RESISTO(R) (3)
*ErOTISM (1)
REN(L)OSTA (31)
SÄNDArE (35)
SeNTIDA (44)
BELAMRa (4)
A(G)NATISK (5)

Karin Anderberg
BRIsERA (19)
H(E)LiGHET (1)
sI(T)TNING (2)
LA(T)SIDAn (8)
fORMARE (2)
(f)ABUlERA (3)
TRONSaL (29)
LAS(T)NINg (16)

Anna Andersson
kASTSPö (1)
RE(A)kTION (6)
NIkOTiN (1)
(S)kOSNÖRE (3)
FÖRSENA (10)
NATtVaK (3)
AKAdEMI (5)
tITTARE (19)
VIkArIE (3)

Maria Åslund
IDEALi(S)t (12)
aVTRäDE (3)
BILPaRK (3)
BIlrING (1)
PUrGERA (2)
SPaRTID (2)
BES(K)JuTA (1)
SAnITET (15)
TRäKARL (4)
*STORDEl (1)
ODELBAR (10)
*KNESSeT (1)
FInALIS(T) (3)

Christian Andrén
TÄnDARE (16)
BL(A)NDArE (11)
VAlSARE (15)
GRATTIS (23)
DANsARE (51)
dITRESA (52)
UTFORmA (4)
GRATTiS (23)

Andreas Pejler
aVTRÄDE (3)
SUMPN(I)NG (1)
SÅRaNDE (9)
KUNNA(N)DE (4)
lASAGNE (5)
SeGLaTS (16)
ANATEmA (8)
SOM(A)LIER (8)
CSARDaS (2)
GlITTER (9)
NERKAnT (4)
IN(T)aGLIO (1)
(P)ATInERA (10)
nYSTART (5)
SLAGgN(In)G (1)
(A)LSTRARE (13)

Johan Eriksson
KASTrER(A) (14)
(S)KOTTARe (15)
*FJÄSKeR(I) (1)
(S)eKUNDÄR (5)
hETLUfT (1)
AKtERST (8)
UTANDAs (6)
STRUNTa (23)
SVORDoM (1)
NERSOTA(D) (20)
ANalSEX (3)

Elof Hansjons
sTILLNA (13)
StAgNE(R)A (32)
*(G)RANNHET (2)
(D)IVIDERA (2)
(M)ARGINAL (4)
(D)ANSKuRS (3)
(L)ATInARE (13)
EkiPERA (6)
FANA(t)ISM (3)
STOR(T)ORg (3)

Mikael Ström
SABOTER(A) (10)
NIDViSA (1)
ETTDERA (10)
LeKSING (3)
ANEMiSK (8)
KASTg(R)EN (8)
VECK(O)DAg (1)
GELATiN (10)

Anita Mansnerus
NERtONa (12)
ANKRIng (3)
STENFOt (7)

Anders Skjäl
SNÄVhEt (3)
*tOTALTI(D) (2)
REALISm (9)
rEOSTAT (27)
*RADSTEG (2)
MINArET (31)
SNARARE (25)
g(R)ANDIOS (9)
POSTERA (26)
SONDERa (85)

Gerd Forss
fÄRGVAL (1)
DRAMATI(K) (7)
ORGIAsM (3)
LIFTArE (20)
kUsTLAN(D) (2)
(L)ÄGENHET (1)
*TURSPEL (1)
mANIKER (2)
(O)GEneRAD (8)
SNATtRA(N) (13)
TOBAKIS(T) (2)
FRUKTf(A)T (1)

Per Adamsson
PORTViN (1)
SPADTAg (3)
S(T)ORMÖTE (3)
STUDErA (53)
SENTErA (40)

Matilda Gnospelius
SLAdDER (16)
TORPARE (12)
VERKLiG (1)
iDROTTA (17)
TESTARE (40)
RYTTArE (13)
FuRS(T)lIG (3)
ROCK(K)Ung (1)
*RUSTARE (2)
DISKARE (37)

Erik Elvers
FRONtAL (7)
OvATION (3)
SaMLiNG (8)
TRADERA (36)
STEaRIN (91)
PASSIOn (12)
OSTADIG (20)
LaTINSK (10)

Emma Ekman
BESIKTa (10)
SkATTM(A)S (3)
BL(A)NKeTT (4)
MINERaL (17)
RENEGAT (3)

Yann Moreau Bruun
(M)ANSrOLL (5)
STEnBOR(D) (10)
(K)aSTGReN (8)
STReTIG (5)
(G)AStRISK (6)
VARG(T)jUT (2)
OMTALaD (5)
MÅLSMAn (1)
PIRuETT (4)
JEANSTy(G) (1)
DRAGSkO (5)

Susanna Niklasson
TIGGArE (13)
SMÅsTAD (8)
TUrISTA (10)

Maria Ellfolk-Lasén
*TUdELAD (4)
REALIsT (51)
NEDLUT(A)D (3)
FRANSoS (7)
FILTTaK (1)
STÅNgAS (6)
TiNGESt (10)
RADERIN(G) (3)
eBENIST (6)
STENKoL (10)
A(L)STRAre (13)
ZI(N)KSPAT (5)
BE(S)TRiDA (23)
dIREKTE(L) (2)

Alexander Prytz Hedström
(S)TORkRIG (5)
KÖRKArL (1)
(T)aRANTEL (18)
BARN(S)TOL (19)
(A)RTSKILD (3)
ALLTING (3)
*DAgsH(Y)RA (1)
oRTSTId (3)
ARSeNaL (32)

Matilda Ekman
KNASTRa (11)
DiTRESa (52)
STRaNDa (44)

Katja Fedorova
VEDERL(A)g (2)
*INHÄLSA (1)
STORKNA (20)
*HANDLUR (1)

Zakarias Jonsson
SLAKhET (6)
*ENaKTAD (1)
STORDiA (49)
SKOnERT (12)
SOLGAtA (5)
UTa(N)VeRK (2)
ANTYDAn (3)
KrIgARE (11)
MA(S)SLaKT (1)
iNHÄG(N)AD (2)

Åsa Florholm
*GnETARE (2)
ORIgInA(L) (3)
AZErISk(A) (10)

Marie Jonsson
(T)EODlING (1)
MINERAl (17)
gR(E)DELIN (1)
NERKAnT (4)
TÄVLArE (3)
DIS(T)INkT (6)
FÖ(R)VRIDa (2)
SOLhATt (5)
NEDERST (13)
BeVäPNA (4)
tRAnSIT (20)
OStsKI(V)A (2)
SVAGhEt (6)
MODERAT (24)

Malin Ståhlner
OSTkANT (3)
FRUKTAN (5)
(B)OKMÄSSA (1)
SNOtTRA (32)
TAR(A)NTeL (18)
P(A)RENtES (11)
BADsALT (2)
SNiCKA(R)E (8)
ANTIpOD (3)
DISKaNT (19)
TONNAgE (6)

Pia Sjöblom
RISOTto (3)
AdEKVAT (7)

Daniel Pettersson
OSLAgEN (12)
APOSTEL (18)
STRIGLA (14)
pRESENT (7)
KAL(E)NDER (4)
NATuRI(S)T (10)

Alexander Viberg Sandström
TALANDE (23)
dELSTAT (20)
GNISsEL (4)
PREDIkA(T) (6)
SiDOARM (2)
FANdERS (15)
BETINGA (7)
FoSTRAN (9)
LITAUEr (10)
MoNARKI (6)
STRÖaRE (12)
fESTSaL (8)
RED(I)GHEt (5)
RASAnDE (22)

Axel Olesund
SöKNINg (3)
s(T)ENSTOD (21)
MeKANIS(k) (6)
(G)RANULAT (2)
VITSARE (19)
*aVSITTA (4)
OR(G)ANISM (5)
STENbIt (9)
ADErTON (23)
PARTOuT (1)
SoNDERA (85)
(A)SsURERA (5)
SP(A)RRINg (6)
Sk(R)YNKLA (2)
UR(S)KILja (2)
pIONRÖD (1)
DE(L)IRANt (22)

Martin Johansson
ALpLAND (1)
STYRarE (4)
SKRaMM(E)L (1)
FISKBIl (1)
BADpLaT(S) (1)
ORDNARE (8)
SNAT(T)RAN (13)
HANDSÅG (1)
FLoRIST (6)
INSAMlA (9)

Anders Apoy
SkÖTArE (13)
*BLI(S)SERA (1)
VALSArE (15)

Gunilla Norbäck
SEXSLAv (3)
spRALLI(G) (7)
TENDERA (39)
BILRESA (20)
NOtARIE (53)
STEARiN (91)
STORMiG (6)

David Tiberg
BEGRUND(A) (3)
*SKoFETT (1)
SaNITÄR (12)
OROStID (2)
ALsTR(I)Ng (15)
HAKNInG (1)
(R)ApSOLJA (2)

Sebastian Boukachabia
PArKETT (6)
(S)lUTRAKA (2)
(T)EKOKARe (4)
TENTERA (28)
S(T)ANDERT (21)
STORDIa (49)
KA(N)ISTER (28)
gRENSlA (11)
oSLA(G)BAR (5)
(S)ENIORAT (30)
SPARNIN(G) (2)
(M)ERITERA (4)
rISKERA (32)
FöRSPEL (4)
NERRA(S)AD (8)
pISsOAR (6)
RENLOS(T)A (31)
RISTARE (54)

Sonny Apoy
*KO(R)DINAt (1)
SAMRÅDA (5)
STOLLIg (3)
S(T)ARTARE (15)
PAST(A)SåS (2)

Cecilia Karlström
KNATTEr (14)
*LONGERA (1)
STatION (16)
STÖR(N)INg (3)
*UTSPäDA (2)
DOSSiER (14)
SENATOR (56)
OVANDEl (3)
RISTARE (54)
KLISTR(I)G (4)
BÖJELSE (2)
SMIlARE (9)
HItRESA (25)
kANT(R)ING (10)
(E)XAKThET (2)

Alexander Bahr
FESTLIg (4)
*NÄSTFÖd(D) (1)

Mikael Brenning
TRaSSE(N)T (24)
(T)RILSKAS (8)
FISsION (1)
KNATtER (14)
FRANSKA (5)
TÄNDaRE (16)

Sebastian Ågren
SAMlING (8)
GASFOrM (3)
KaTTRAS (5)
FElSTEG (4)
FELS(T)AvA (2)
SINIS(T)Er (9)

Oscar Edström
*sKIFTAD (1)
mISSLED(A) (4)
TRAgISK (12)

Helena Bertilsson
BETINGa (7)
OttOMAN (1)

Kajsa Bråting
STARteR (18)
LANSERA (55)
STRULIG (5)
*GRÖVSTA (1)
LIfTArE (20)
IMITERA (9)

Jenny Eriksson
GRÅTrUT (1)

Ann-Kristin Hokkanen
KORSElD (5)
TUMLARE (21)

Frida Ulfves
HÄLSENA (7)
BUDDISM (2)
*FESTARe (2)
REaLIST (51)