Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
IGELK(O)TT 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
SATMArA (4)
*GNOlARE (1)
TRÄkARL (4)

Gunnar Andersson
SORTREN (10)
NERS(M)ÄlT (2)
TVE(T)ALaN (1)
PASSARE (15)
KOrPRAL (3)
pUTTRIG (1)
LAR(G)eTTO (1)

Johan Berner
LAnD(S)DEL (4)
TRADERA (37)
TIdSRaM (14)
LANSIäR (4)
LETTISK (10)
(L)eRKRUKA (1)

Daniel Domert
*BILGATa (3)
LESBISK (4)
ÖSTLaND (5)
(S)ILLTRUT (1)
tUSENDE (6)
SIMmARE (10)
BESEgRA (12)
MANt(A)GeL (3)

James Reimdal
(T)ROLLiNG (6)
SAMLARE (20)
OSTErIA (84)
BASNInG (2)

Henrik Holmström
KO(R)TSIDA (16)
(A)MOrTERA (11)
SKRiVAR(E) (7)
AgITERA (25)

Tove Lundeberg
TRAsSL(I)G (21)
PITe(P)ALT (2)
PoSTKOR(T) (2)
UTTRÄDa (4)
TRASSlA (24)

Inger Wingård
VRIdBAR (2)
TIBETAn (3)
SnOKART (9)
SPINDEl (10)
ANNAlEr (14)

Anna Andersson
PANTOMI(M) (2)
AVTORka (2)
SAlTERI (64)
LANSETT (22)
ARTONDE (16)

Lena Vikberg
SNURRiG (5)
MOTSAtS (8)
hATT(F)LOR (2)
LÄKtARE (13)

Elof Hansjons
OMINtET (2)
B(E)STRIDa (23)
ISOlERA(D) (16)
MUNSBIT (3)

Andreas Sundberg
RESTERA (38)
GuDSTRo (5)
UTRUStA (6)
DRAgERA (5)

Emma Ekman
*Må(LA)rLÅDA (1)
ARABISK(A) (5)
*GrISTS(I)A (1)
BETRäDA (11)

Alexander Prytz Hedström
KRiNGLA (14)
(S)EMEStRA (10)
SLATtRI(G) (11)
OPRöVAD (1)
SISTONE (6)

Matilda Ekman
rESANdE (16)

Zakarias Jonsson
SIEVeRT (2)
MAS(K)ULIN (2)
SNOtTRA (33)
RinGORM (1)
(T)AnDSTEN (18)
REAlIST (54)
GaTSTEN (16)
KOMpOST (2)

Malin Ståhlner
STENkUL (5)
PASTELl (5)
VURmArE (4)
POLENTa (11)