Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(I)NTAGLIO open 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Daniel Domert
*TESTsID(A) (1)
LUsTRE(S)A (7)
SExTIEN (6)
TJAFSIg (1)
INALLEs (12)
Å(T)ERBrUk (1)

James Reimdal
KU(S)TnÄRA (2)
NEDrUST(A) (8)
*BA(N)KNOTA (1)
SAmOVAR (4)
(T)ILLfOGA (1)
(S)mULTRON (3)
INSEGEl (6)
TROSsAT(S) (3)

Inger Wingård
VALFrÅG(A) (1)
EMITT(E)RA (4)
FASO(N)ERA (4)
bALKONG (2)
FöRSAKA (2)
GRUPp(E)RA (2)

Måns Eriksson
ROT(F)RUKt (1)
ANDANTE (8)
K(R)ASSLiG (8)
TRANSIT (20)
SkRÄDDA (5)
GRAN(D)iOS (9)

Andreas Pejler
RISKERA (32)
sTENSTI(L) (6)
SKVADER (8)
TONDIkT (4)
FaRKOST (6)
BLANDRA(S) (8)
KrOSSTE(N) (8)
MiNERAL (17)

Mikael Ström
OSLI(T)BAR (1)
OSTMA(S)Sa (7)
SAND(S)TEN (25)
hEROIN(IS)T (1)
MUTSeD(E)L (2)
(A)RKIATER (3)
RENSArE (26)
TUkTARE (7)
STOrMIG (6)
*(T)ISSLARE (11)

Yann Moreau Bruun
SeLOTIS(K) (5)
SLÖDdER (4)
AUDIENs (15)
URT(R)ÅKIG (1)
ROSTERI (27)
KA(N)SlIST (7)

Axel Olesund
S(T)ANDERT (21)
lEKTRIS (15)
GUSKARE (4)
V(Ä)RSTIng (3)
gILJARE (2)
KATTSiM (2)

Jonathan Ljungberg
RUNSTEn (8)
DIAKRON (1)
SLUTArE (27)
dEKANUS (7)
STAGNER(A) (32)
ARSENiK (21)
DANSARE (51)
tRaSSEL (42)
KILIAsT (1)

Sebastian Boukachabia
(KONST)SAMLING (1)
SNATTEr (35)
INSPARK (4)
SIGNERa (45)
OxIdERA (13)

Henrik Johansson
*SMIT(T)BaR (2)
TOADÖRr (1)