Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
CHOKLAD-Pokalen 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TIGgArE (12)
FLEKTIO(N) (2)
KRÅNgLA (4)
(S)TöNANDE (4)

Niklas Elmefjäll
aNTITES (25)
NERSÄTT(A) (6)
GArDIST (26)
StÖT(T)ING (3)
MUNTeRh(ET) (1)

Gunnar Andersson
LYSANDE (13)
TURMaLI(N) (2)
OsKADLI(G) (5)
OBeSATT (6)

Johan Berner
pOTATIS (9)
mATSE(D)EL (10)
STEkNIN(G) (7)
NEOnrÖR (1)
NeDRANS (13)
IBERiS(K)A (2)
PRASSLa (12)

Fredrik Pålsson
SLAGTRä (5)
TORNeRA (32)
ANSLuTA (12)

Erika Jonés
SAFTg(L)AS (2)
RI(D)SKOLA (5)
tE(N)TAKEL (4)
tEXTBOk (1)

Jannike Molander
KRIGStI(D) (2)

David Lundin
StORLI(G)A (13)
(A)ToMKRIG (2)
(G)NIDNIng (1)
HARTSIg (3)

Inger Wingård
lIFTARE (20)
aDAPTER (8)
SUPInUm (1)
KoRTS(P)EL (4)

Kristina Granström
TEStARE (39)
SYNDARe (13)

Anna Andersson
OVAnLIG (6)
SAmVETE (4)
*ISKÄRNA (1)
*KASSERN (1)

Andreas Sundberg
ROST(N)INg (9)
sENTIDA (43)
uTRÄTTA (5)
ÖvERSTE (4)
RESTErA (34)

Anita Mansnerus
HINS(I)DES (2)
MäSTARE (24)
STrIDIG (3)
SkOTT(A)RE (15)

Per Adamsson
AvSNOPP(A) (1)
KRISTNa (24)
ArRENDE (17)
SKaNNER (8)
KNOSTEr (5)
SvINDLA (7)

Matilda Gnospelius
(G)RåSvART (1)
fANTAST (7)
MANAGeR (3)

Zakarias Jonsson
SaNDS(T)EN (24)
TIMAn(T)AL (1)
DATE(R)INg (14)

Marie Jonsson
MADRAsS (6)
STU(D)ERAd (8)
PAMFlET(T) (2)
SKANNEr (8)

Malin Ståhlner
OKURAnT (2)
hEMSIDA (10)
RIDKO(N)St (4)
SALT(S)TEN (18)

Marika Landes
TANgERA (36)

Brita Karlsson
RIkTARE (18)