Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SA(G)OTANT 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SORGLiG (3)
AvSA(K)NAD (1)
METONYM(I) (1)
GaSMASK (3)
SPRINgA (16)

Niklas Elmefjäll
UTSL(A)gEN (11)
RENTOR(K)A (4)
AlLERGI (4)
*VäRJARE (1)
TORSdAG (19)

Gunnar Andersson
MO(N)STErA (25)
UTSPiSA (7)
NEDLÅTa (12)
BeSVÄRA(D) (2)
bENRÖTA (5)

Anna Andersson
KATtFoT (5)
ORENLIG (11)
MATSeD(E)L (10)
SMYgARE (6)

Andreas Pejler
NEMATOD (11)
SIDBENA (12)

Andreas Sundberg
KRÄvAN(D)E (1)
GrATTIs (23)
RETsINA (59)
DIKTERa (22)
TALLRIK (9)

Per Adamsson
(S)VEALaND (1)
*SOLrESA (5)
INTRESS(E) (13)
E(S)TEtISk (7)

Zakarias Jonsson
PuNKARE (5)
SA(N)ndRÖM (3)
ÅlÄnNI(N)G (1)
*MATTjUV (1)
DENSITe(T) (11)
LATINeR (30)

Marie Jonsson
SNEDB(E)Na (1)
ELRITSa (59)
NÅLDyNa (2)
STORMAN (17)
ARROgAn(T) (3)

Daniel Pettersson
ANDETrO (19)
SILVrIG (2)

Cecilia Karlström
SIDERoS (8)
TraSSEL (42)
RIDHÄST (2)
TURnERA (28)

Jonathan Jonsson
SJÖ(T)UNga (1)
SIgNERA (44)