Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS EXTREM 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
LIFTARE (20)
(K)ÄMPATaG (1)
STÖ(T)ANDE (8)
AVSNÖRa (2)
LöJTNAn(T) (1)
vISSHET (4)
*ADELSSE(D) (1)
ARSENAl (30)
RALJERA (6)
VALS(T)RiD (7)
RETSINA (59)
*aVSITTA (4)
MAGIkER (3)
bORSYRA (2)
BILdRUT(A) (2)

Daniel Domert
DEKAdEN(S) (2)
FLIcKLA(G) (1)
iNGLASA (2)
*(R)ESONANT (3)
SNaRlIG (4)
GRaFiSK (3)
GAbA(R)DIn (3)
OSTERIA (77)
MA(L)AwIER (1)
gRATIER (4)
UNDERgÅ (3)
KAROTEN (7)

James Reimdal
lÖPANDE (5)
*(I)NUITiSK (1)
OStADIG (18)
(N)EDERSTa (19)
INRISTA (40)
SAMETIN(G) (8)
gRATTIS (23)
SoLST(Å)ND (3)
TUPER(I)NG (1)
SNAtTRA (29)
*InfAMÖS (1)
(G)LASÖGON (1)
*FRaMVI(K)T (1)

Inger Wingård
aSSIETT (21)
RAS(T)NiNG (18)
InFÄSTA (5)
RENsTAM (16)
TALScEN (7)
PAtINER(A) (10)
ALBANsK (1)
PIAsTER (11)
TaBEL(R)AS (2)
SALTKAR (7)
moNITOR (3)
TJATTER (4)

Anna Andersson
(I)SRAElIT (6)
AN(F)ÖRARe (2)
(F)ÖRSTOrA (5)
BAkELSE (5)
ARKTISK (6)
InDRIvA (7)
*SITTYTA (1)
tRASSEL (42)
SAUTERA (33)
SONdERA (82)
*BIKTARE (2)
DES(P)ERAT (2)
sA(M)ETING (8)
ADAPTeR (8)
SANGRIA (11)
TATUERA (14)
TANdVAL (6)

Andreas Pejler
LASTBIL (6)
SYSAKeR (2)
STäDARE (36)
SaNITET (14)
ÅRFOTAD (2)
URLAkAD (1)
TRAGGEL (2)
NEDREST (3)
MAkTLÖS (2)
SkOTTD(A)G (5)
ASEPtIK (2)
ST(A)RRARt (1)
NEjLIKa (2)
GARDERA (9)
SPRITTA (7)
BESlUTA (6)
GRATIER (4)
(SE)LEKTErA (1)
TRÅLaRE (18)
U(T)BRINGA (3)
K(A)LKStEN (3)
ATrOPIN (4)
MISTrAL (11)
vILANDE (4)

Emma Ekman
HEMSIDA (10)
REtsINA (59)
U(T)SLITEn (3)
BENASKA (1)
SLAGORD (14)
HÖRNbOR(D) (1)
APELSIN (7)
KNASTRA (11)
StEARIn (89)
TIPSaRE (23)
OMBILDA (2)
SNuSArE (39)
SKRINDA (23)

Yann Moreau Bruun
STORHEt (14)
pANTEON (1)
STRÖARe (12)
BOtDAgE(N) (4)
(K)aLENDEr (4)
DAM(B)ASTU (1)
SÅRANDE (9)
EROtISK (19)
TEMpORä(R) (2)
LAMIn(E)RA (15)
S(K)IDREsa (11)
ANDETAG (11)
GNISSEL (4)
GÄRDSLA (1)
FISKRE(N)S (1)
BRODERa (14)
HöS(T)NATt (2)

Alexander Prytz Hedström
OMAnLIG (5)
REnSERI (11)
GRÄSaND (3)
VILODAG (1)
StENRÖ(S)E (5)
(T)RIANGEL (13)
TINGEsT (10)
*KOLÄDER (2)
*RUNDSTA(V) (2)
BELANGA (1)
FöRSÄGA (1)
LIKTORn (9)
SVENSKA (9)
k(V)ARSTAD (4)
UTrITAD (4)
TALANDE (23)
IRISERa (15)
bECKB(Y)XA (1)
SEgERRA(D) (1)

Matilda Ekman
FNITTRA (12)
OBRUklI(G) (1)
lETTISK (10)
*OCkrING (1)
BADDARe (7)
RIdBANA (1)

Jonathan Ljungberg
ISOTERM (12)
(R)ESTRESA (5)
LIDElSE (8)
URSINnI(G) (2)
SENTERA (40)
T(R)ÅDmINA (2)
LANTDAG (4)
gLASSIG (2)
INUNdER (5)
PRESTEr(A) (10)
TRa(S)SLIG (21)
SANITET (14)
RADiERA (14)
STORMAN (17)

Henrik Johansson
kARtERA (13)
NÄsTROT (2)
KURVATU(R) (1)
FETAOSt (5)
K(L)ASSeRA (5)
AFORIsM (10)
TåNAGEL (5)
ARMEnIE(R) (6)