Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
BEn(M)ASSA (1)
GaSFORM (3)
AGENTUr (18)

Niklas Elmefjäll
NORmERA (11)
NYbILdA (1)
KONsERT (8)

Gunnar Andersson
IgNORE(R)A (6)
UTSLUN(G)A (1)
BERÄTTA (9)
DOMInER(A) (12)
vÄTT(E)ROS (2)
ASTRA(K)An (6)

Håkan Nord
TIOTALs (14)
TAroT(L)EK (1)
(E)NTreSOL (6)
AGENtUR (18)

Johan Berner
(S)LUTScEN (5)
FÖRSöKa (1)
*BETITL(A)d (1)
BaRNLEK (8)
STOrM(A)KT (10)
APOS(T)ROF (1)
(S)NIcKERI (3)
STeROiD (20)

André Ling
U(T)RÄKnAD (1)
*iNLOTSA (3)
(V)aKThUND (2)
ELEGANS (4)
SPRINTE(R) (12)

Erika Jonés
SOLGASs (7)
sLÄKTl(E)D (1)
FåNI(G)HET (1)
OSTRIDi(G) (2)
sK(O)RSTEN (18)
REApLAN (6)

Fredrik Hansson
STOR(M)aKT (10)
INTRÄNA (4)
SaRDiSK (6)
SmÄLT(A)RE (5)

Inger Wingård
KLOReRA (12)
TRILSKA (7)
SKALLER (5)
hELSIDA (20)
K(N)yTBLUS (1)

Roland Olsson
SPoNTAN (3)
M(O)DeRERA (1)
KVARTAL (4)
UT(S)ÖNdRA (5)
ANDETRO (20)
STiLLNA (13)
ALp(I)NISt (2)
ENRUSKA (13)

Karin Anderberg
LÅNGkOK (2)
L(A)dDNING (4)
ÖVERDOS (2)
(S)MäRTiNG (4)

Lena Vikberg
GLASERA (24)
mAT(E)RIAL (6)
OSTERIA (79)

Andreas Pejler
SANITeT (15)
(G)ROVSAND (2)
StENFOT (7)
MATERIE (3)
GUDStRO (5)
ROSTERI (27)

Per Adamsson
PARdaNS (6)
ARMBORS(T) (1)
ANLÄNdA (5)
GRåSTAR(R) (2)

Matilda Gnospelius
STRULIg (5)
sLINGRA (27)
STENRAS (31)
bADDARE (7)

Erik Elvers
rETORIK (5)
INRÄTtA (21)
KNITteL (3)

Zakarias Jonsson
ANGE(L)DOn (1)
INETSAD (10)
TILL(D)ElA (5)
AVStYRA (6)
MONStEr (16)
S(V)ARtROT (7)

Marie Jonsson
(T)JÄRSAnD (1)
TANDRAd (5)
BES(V)ÄRAd (2)

Cecilia Karlström
MARAtON (8)
SMÅBArN (3)
KAROLIN (5)