Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Cup 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
RaNKHET (3)

Claes von Hofsten
BLo(G)GARE (5)
*(B)LöDANDE (1)
TRaDErA (36)
DE(K)OrERA (6)

Erik Elvers
R(A)STNInG (18)

David Vessberg
KONSTrA (19)
UTFORMA (4)
Sp(I)NNARE (11)

Daniel Pettersson
MISSTRO (8)
pRESENS (3)

Cecilia Karlström
SYNtArE (24)
HEMfRID (2)
PRESENT (7)

Mikael Brenning
ELDVaKT (9)
KODnING (4)