Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Göteborg 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Susanna Niklasson
*DANSLOG(E) (1)
ÖVERÖSA (3)

Kerstin Palö
*DEMETIK (1)

Anders Apoy
GARNErA (11)

Henrik Johansson
OSTMASs(A) (7)
ST(E)gLITS (6)
KoNTERA (33)
TiGREAN (9)

Sonny Apoy
STRIGLA (14)

Peter Sävinger
OXIDERa (13)

Anders Persson
SMÄL(T)ARE (5)
HANdSKE (12)
KATEdER (9)
NEDKASt (14)
(A)SPIRErA (7)
GRANDi(O)S (9)

Björn Jansson
LEKAmEN (5)
ENDASTe (21)
SEGLATS (16)
*STÖTARe (1)

Kerstin Andersson
TECKNAD (2)