Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
HÖSTLÖV Cup 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
*DISTaNT (1)
ASTENIS(K) (5)
ZONERAD (2)
S(A)LIGhET (8)
*TAGgFIS(K) (1)
oMODERN (3)

Roland Olsson
ALLmOSA (1)
(G)rADIENT (17)
STRYKnI(N) (2)
BES(T)JÄLA (1)
PARTITA (4)
Å(TE)RvERkA (1)
ÅTERKöP (2)

Mikael Ström
AVRIvEN (1)
FRÄSNI(N)G (2)
AnALGE(S)I (2)
TRUMSEt (2)
(U)TFÖRSeL (2)
MANKERA (2)
SIARORd (7)
BERGS(M)AN (3)
*DAmTEN(N)i(S) (1)

Susanna Niklasson
VAnDrI(N)G (3)
SToRSIn(T) (7)

Alexander Viberg Sandström
PLADASk (1)
*(A)LTEReRA (2)
FREEsIa (3)
(D)ENOTERA (6)
VI(R)ULENT (1)
ReTELSE (5)

Axel Olesund
KENTAUR (10)
AvKORTA (9)
E(R)GOTiSM (2)
(T)RASSENt (24)
ARGSINT (18)

Sebastian Boukachabia
SKROvLI(G) (2)
PROVSv(A)r (2)

Henrik Johansson
TReSTEG (8)