Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*PLEJER Open - Luciaspelen 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

David Holmberg
ÖSTlAND (5)
fÖRSONA (1)
KOpPLE(R)I (1)
NAUTISk (6)
GODTAGA (3)
FÖRSTÖ(R)A (2)

Johan Rönnblom
*St(R)ECKaD (3)
PILA(S)TER (10)
OSeRIÖS (8)
*RESOnAN(T) (3)
(R)EPARErA (5)
NATURIS (16)
TROtSIG (8)
DEmOGRA(F) (1)
IrISERA (15)

André Ling
OTrOLIG (6)
INSKR(I)vA (3)
STORKÖp (3)

Alexander Forslund
BOrSTEN (11)
STAVfEL (6)
OMSLuTA (6)

David Lundin
UndER(S)AM (8)
ID(E)TORKA (3)
RISkERA (32)
ANO(R)EXiA (2)
HäS(T)hAGE (1)

Måns Eriksson
SID(O)GREN (5)
SVETTAS (18)
LIDNeRS(K) (11)
GR(U)NDaRE (7)
NERKAsT (11)
*PERSONA (3)

Anna Andersson
UtFRYST (2)
(S)ÄTTnING (4)
*gLASfAT (2)
TåGRESA (8)

Andreas Pejler
*DYNGRAK (2)
UTFyLLA (1)
GRANU(L)AT (2)
OSTmACK(A) (1)
TUk(T)ORIS (1)

Johan Eriksson
NATUrIS (16)
sTORBAn(D) (13)
ElEFANT (9)

Gerd Forss
LeKTaNT (7)
GaSTRIT (4)
STÄDARE (38)
BRäNNBA(R) (1)
DåRKIST(A) (4)
(I)NTARSIA (13)
PLANErA (12)
LANdERI (23)

Per Adamsson
SMITARE (36)
LITTErA (33)
(S)kOLKARE (6)
UTAGErA(D) (4)
ANsIKTE (20)

Erik Elvers
RODdARE (13)
KAROLiN (5)

Zakarias Jonsson
(F)ATTNINg (8)
SORGeA(K)T (2)
REPSTAv (2)
ANTASTA (10)
OSLAGEN (12)
FÖRKL(A)RA (1)
SKAmSEN (8)
mAGDANS (5)

Marie Jonsson
(T)äNDNING (2)