Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårselmiaden 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
JOgGARE (2)
SÅNGARE (23)
LEktANT (7)
U(D)DIGHET (2)
OTRÄNAd (9)

Niklas Elmefjäll
ARM(S)vETT (4)
oRDKONS(T) (2)
UThÄrDA (2)
VETANDe (7)

David Holmberg
T(A)HiTIER (2)
*(F)ÖRSENAD (4)
(E)NAKTARE (8)
STORKu(N)D (7)
ORMBUNk(E) (2)
iNHÖSTA (7)

Gunnar Andersson
MARkERA (10)
(K)ROATISK (3)
U(T)KAsTAD (4)
DÅRREPE (1)
O(D)ATERAD (9)
MOTORI(S)K (6)

Johan Rönnblom
SLÄTVAR (2)
ENBUSKe (4)
TIOnDEL (14)
STRuNTA (23)
ISOTERM (12)
SPÄNSTI(G) (6)
VALSARe (15)
fÖRSENA (10)

James Reimdal
PuNDARE (11)
FORNSAL (4)
SNOTTRA (31)
BeTAGEN (2)
K(A)STNiNg (3)
GENeRAL (15)
(C)ENTRERA (3)

Martin Bender
E(G)ENSKAp (2)
FÖRLItA (3)
UNDErTA(K) (4)
GARnITY(R) (2)

Henrik Holmström
BRE(D)NiNg (1)
MATTHET (3)
MATeRIA (16)

Fredrik Hansson
HeMRESa (9)
RETiNAL (30)
RASHUNd (3)

Inger Wingård
B(IS)ITtARE (1)
FRISeRa (21)
SAUTERa (33)
ENSTaKA (18)
STUdERA (52)
SKvADER (8)

Måns Eriksson
TVEkSaM (2)
SpOILER (2)
STA(R)TArE (15)
SPANArE (21)
SKöTARE (13)
BL(O)TTARE (12)
(S)pRiDARE (11)
SiLVERT(E) (5)
LAgANDA (1)

Anna Andersson
KANdERA (25)
SMÅlAND (6)
SEL(E)KTIv (5)
kULMAGE (2)
K(N)UTARVE (1)

Per Adamsson
SAL(V)ElsE (1)
KNOSTeR (5)
SEXTanT (11)

Alexander Prytz Hedström
GLOSSar (1)
sMUSSLA (1)

Åsa Florholm
STADS(D)EL (9)
MONSTER (15)
SPRINTa (22)

Tomas Winbladh
LINjERA (15)
brINNTI(D) (2)

Marie Jonsson
KOSTSAm (5)
SENTIMa (13)
LäTTSAM (3)

Malin Ståhlner
R(E)gNROCK (1)
MÖrKlA(G)D (1)
tOmGLAS (4)
IN(T)ARSIa (13)
D(E)KANTER(A) (2)
TRäNARE (30)