Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
PROVN(I)Ng (1)
ARL(A)ReGN (1)
RuINSTA(D) (3)
SÄLjARE (13)
RäTSIDA (17)
tVuNGEN (2)
NA(T)TLJUS (1)
KUSTb(A)ND (5)
IMPEDAN(S) (1)
RISKeRA (32)
SMATTrA (9)
RINGARE (27)
LAOTIER (29)
VRIS(T)REM (1)
STORKAP (2)
KLATTER (3)
KAMErAL (3)

Henrik Jonés
SkRYM(S)LE (1)
INSOmNA (6)
DaMMOLN (2)
PA(R)TIlÖS (1)
OSMIDIg (1)
SANSKRI(T) (9)
SLÅTTER (15)
DANSMUS (5)
H(O)NORErA (3)
HoRNIST (8)
SIKTARE (21)
BILRuTA (4)
PILAST(E)R (10)
O(B)eSTÅND (2)
DIAT(E)rMI (6)
FISKARe (13)
RABUL(I)ST (3)
FENDERT (3)
AR(K)IATER (3)

Håkan Nord
SKRiA(N)DE (7)
STICKER(I) (1)
DO(m)InERA (11)
(F)ROTTErA (8)
TUN(G)oTAL (3)
StORDIA (48)
SLINKiG (1)
DOMINa(N)S (1)
STÄMpEL (2)
ÅStUNDA (6)
NAMNLAG (2)
TIONDeL (14)
(F)RAMTuNG (4)
SUDANES (6)
EDITERA (27)
(P)ANKREaS (2)
KOLASÅS (1)

Johan Rönnblom
DAGSTUR (6)
ENERGIs(K) (5)
STENHuS (6)
TIONdEL (14)
TREkANT (6)
(D)ELiRANt (22)
MO(T)ORIST (5)
BEToNAD (7)
INDEXt(A)L (3)
RAnDSTA(t) (5)
(J)ONIsERA (3)
BASSnIN(G) (1)
DRIVGAs (3)
(B)LASTRiK (3)

Johan Berner
SALIgEN (3)
MOTSATS (8)
KiLfORM (1)
sPRAL(L)IG (7)
LIV(S)FARA (2)
SKäM(T)ARE (2)
LIDElSE (8)
HANDTAG (3)
INKASSo (6)
TRIVsAM (5)
LANdERI (23)
FINgERa (17)
SNEGlIN(G) (1)
STORhET (15)
TerMISK (4)
TRINGEL (10)
LIFTARE (20)
TADLaRE (22)
TANDSTe(N) (18)
EGA(L)ITeT (2)
RESTERa (36)
SNIDARE (68)

Daniel Domert
BESÖRjA (2)
G(R)EKINNA (2)
GÅNG(S)tIL (1)
*TOtALIS(M) (1)
(S)TENKAKa (4)
PARTERR (3)
DOCKhUS (1)
OpRE(S)SAD (4)
bISTUrI (1)
StaM(D)JUR (1)
oSLITEN (13)
TEST(N)ING (8)
ESTnISK (6)
P(L)ANTeRA (19)
RADAReK(O) (1)

James Reimdal
TRÄSLEv (3)
RESONÖR (3)
AlERTEN (18)
PERSIAN (8)
O(S)TmASSA (7)
AnTIPOD (2)
DATAKoD (2)
GriSSLA (14)
GNISSlA (7)

Alexander Forslund
TEMATiK (4)
sK(A)PANDE (1)
AUDITöR (2)
*pATOGEN (1)
HALvM(A)RA (1)
PARITET (9)
SköTARE (13)
GRÖTS(L)EV (2)

Inger Wingård
RO(S)EntRY (1)
LiBANES (2)
INSALTA (14)
KAPiTEL (4)
ELRITSA (60)
STAN(D)ERT (21)
OOrTOd(O)X (1)
NERKAST (11)
SALTARe (13)
kÄRASTE (3)
sALTErI (63)
INHöSTA (7)

Leif Berglund
UTB(R)ISTA (9)
TREDEL(A)d (7)
(E)xISTENS (5)
OKYNNIg (1)
TIPSArE (23)
FIKArUm (1)
CHEDDAR (1)
SMIcKER (2)
(O)DATERAD (9)
OPTIMaL (2)
AgENTUR (16)

Måns Eriksson
SKIDARe (13)
GARDiST (28)
DiSTANS (19)
SYNDfRI (1)
*DATOR(S)AL (2)
RENSKAV (6)
TIETALs (2)
tREsTEG (8)
BILPARK (3)
HOST(N)INg (3)
NEdFaRT (6)
LEK(T)ORAT (5)
ReALIT(E)R (6)

Roland Olsson
*(S)TANkFRI (2)
INRIkTA (12)
BRALLIS (4)
iDEALIS(K) (3)
HeTSARE (15)
*ÖV(E)RÄNdA (1)
*TUDELaD (4)
SORTrEN (10)
S(T)ENSÖTA (3)
*NATTDIS (1)
GRÄNSLE (6)
*BASSETt (1)

Karin Anderberg
PLANING (1)
gRÄSAnD (3)
BOKTRÄD (4)
BETÄNkA (5)
HöNSERI (2)
(P)RESStöD (3)

Andreas Pejler
STEN(B)ORd (10)
ElISION (5)
TErrASS (13)
(D)URATiON (6)
SYnDARe (13)
(S)TORBANk (5)
PERMiSK (1)
STORkBO (2)
TeN(T)ATIV (1)
ORDLISt(A) (17)

Alexander Prytz Hedström
SMiLARE (9)
SOLKRäM (1)
LÅngSYN(T) (1)
SkOLIOS (2)
ÄtTLEDA (3)
STENBRO (12)
STENRAS (31)
(S)ELOTISk (5)

Zakarias Jonsson
BR(A)NDMan (1)
OMVIT(T)NA (1)
NeDRANS (16)
OSTERIA (78)
StoRFOR(M) (1)
ANDETRO (20)
UTRIKEs (13)