Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sisu Cup 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
STRAnDA (41)
NA(T)URGAS (5)
sTORTIN(G) (14)
ÅTERRES(A) (5)

Roland Olsson
*gRANROT (3)
(T)URSkIDA (3)
RENKALV (4)
MONSTER (15)
SNU(S)ToRR (3)
(L)AVaSTEN (4)
HAnDLÖ(S)T (1)
RISTARE (53)

Anita Mansnerus
SnIDERI (13)
ÖMFOTAD (3)
STRÄNgA (21)

Anders Skjäl
STARTeR (18)
GAMbIER (1)
VATTNAS (4)
mEKANI(S)K (6)
ROMERSk (1)
TATUERA (14)
RISTARE (53)
sPADTAG (3)
(T)ERMINAL (14)
RETSiNa (58)

Dan Granqvist
*STENARE (2)
SNUSARE (38)

Gerd Forss
SATUrE(R)A (6)
SKURHIN(K) (1)
MeTADON (7)
fÖRLISA (4)
BaRN(S)TOL (18)
OÖNSKAD (6)
(S)PATSERa (15)

Erik Elvers
PAS(T)ORaT (4)
ADErTOn (20)

Stefan Sjöblom
TÄLtARE (8)

Mikael Forss
*SITTANDe (3)
to(L)ERANT (16)
hANTERA (22)

Pia Sjöblom
STENKOL(L) (2)

Hilda Forss
(M)ARKPLAn (2)

Joonas Hakava
VARGTJU(T) (2)
LIKNAnD(E) (4)