Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(ÅTER)VINNING OPEN 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Joel Bäckelie
STILD(R)aG (10)
*(K)RITSTeN (1)
ODELBAr (10)
POETISK (2)
BäT(T)RING (6)

Jenny Hildeberg
fÅTALiG (3)

Pia Mattsson
FAlASKA (2)
MInaRET (31)
RETINaL (30)
RÄTTaRE (9)
STIGaRE (45)
STaVNIN(g) (6)
TANDLöS (9)

Roland Olsson
SLA(N)GOrD (4)
RETh(O)STA (2)
SNITSaR(E) (16)

Tord Eriksson
PRÄST(M)AN (3)
RISKERA (32)
(R)EDIGERA (11)
SEXFiLM (2)
GÄSTA(B)uD (1)

Rose-Marie Eriksson
hEMsIDA (10)
GnISTRA (33)
KURsaRE (12)
BRANDbI(L) (3)

Mikael Ström
TANGEnS (6)
(R)OMsTINN (3)
GuDSTRO (5)
(A)RVPrINS (4)
Ty(N)GDLAg (2)
TRÄFLI(S)A (3)
ORDSKAT(T) (11)

Yann Moreau Bruun
BA(C)KHAND (1)
GOSSrÖ(S)T (1)
LIKTOrn (10)
HAnSEAT (3)

Kerstin Palö
RINNANDE (5)

Alexander Viberg Sandström
OFäRGAD (3)
STREcKA (10)
TITRErA (15)
PLEUrIT (1)
DÖTTRAr (1)
TiLLROP(A) (1)
STYRMAn (5)
SENTERA (40)
(S)EXRADIg (4)

Anders Apoy
LANTRaS (26)

Sebastian Boukachabia
ETTIDEn (7)
(K)ARuSELL (4)
GlANSIS (5)
RENSTAM (16)
KÄREStA (7)

Henrik Johansson
StATuE(R)A (10)

Björn Jansson
*TENTA(S)al (1)
AsÄTARE (11)
uTRENSA (39)
SLARVIg (8)