Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 1999  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
ELRItSA (58)
HErRSKO (4)
LATINER (30)

Anders Grönlund
SKOJErI (5)
BRASvED (4)

Per Starbäck
NeDRUSTA (8)
RASKaTT (3)
HEMFÖRA (1)
SNIDARE (67)
bARSKHET (1)
SLAVeRI (11)
tANGERA (36)

Thomas Olsson
SYLTBURK (1)
mOTSÄGA (3)
KLäTTRA (10)
OSLaGBAR (5)

Greger Nässén
BOTANIk (2)
TENTAmEn (5)
ANDETOm (3)
SUMmERA (8)
POSTILLA (2)
SToRMIL (6)
ANFRÄTT (2)
LIVRäNTA (2)
SERENAd (18)

Erik Starbäck
VALrOSS (7)

Olof Siverbo
LASTARE (39)

Ola Torstensson
STRäCKA (8)
NERSATT (14)
SLITAgE (16)
*TEnNSMIDE (1)
TaNGERA (36)

Monika Danielsson
SOLVERA (13)
TraDERA (35)
TRaVaRE (8)

Nils Berner
ORRSpEL (1)
SKRYTSAm (2)
STATaRE (30)
KAJKANT (1)
DERIVATA (6)