Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
T(A)VELRAM (5)
GRADvIS (4)
MATgLAD (2)
oiNTRES(SE) (2)
DA(L)LRINg (3)
BARyTON (6)
KLISTER (16)

Henrik Jonés
MATRiKE(L) (6)
ROTENoN (1)
KLARerA (11)
SANDS(T)EN (25)
SNIDARE (69)
TRON(S)ToL (4)
RESoLUT (12)
ROSTERI (27)
ÖGO(N)sTEN (3)
NAuTI(K)ER (5)
NEDeRST (13)
SULNiNG (3)
TRAINEe (6)
DRES(S)ERA (17)

Johan Rönnblom
TEkNI(K)ER (3)
Id(E)ALISK (4)
AMBIENT (2)
KOSTrÅD (1)
DAgSENS (5)
SKRALtI(G) (7)
SANDRÖR (3)
HUNDSkI(T) (1)
NORDoST (6)
(F)ORSLING (5)
rOT(S)AKER (2)
NATU(R)LIG (11)
SPRÄTTa (8)

Johan Berner
IRANIER (13)
tOLERAN(T) (16)
STun(D)VIS (1)
eNTALPI (4)
INVI(T)ERA (8)

Daniel Domert
sOLKLAR (2)
DEMeNTi (5)
SkOTTDA(G) (5)
HAUBITS (1)
METODiS(T) (3)
SINGA(L)Es (11)
ENEr(G)ISK (5)
B(A)rNFEST (7)
(A)RMSVEtt (4)

James Reimdal
(S)TOlLERI (5)
(S)LAgSIDA (4)
HETSNIn(G) (4)
SLITAGe (16)
NÄ(T)kASSE (3)
BE(N)SkADA (4)
STUVArE (13)
HALVToM (2)
TAtTARE (16)

Martin Bender
SAMO(R)dNA (8)
MALAkIT (3)
KOnTERA (34)
(B)RANDTAL (3)
GRÅTARE (4)
SNARLIk (8)
(S)eLOTISK (5)

Claes von Hofsten
DELAkTI(G) (9)
iNSpELA (13)
GRUnDAR(E) (7)
KOSTnAd (18)
STORBAK (9)

Pia Mattsson
*ARtESaN (1)
KAsT(V)IND (5)
TEmARE(S)A (8)
STADGAR (10)
LOVoRDA (2)
DRA(G)NiNG (4)
AsKREGN (8)
SINGALES (11)

Inger Wingård
ALsTR(I)NG (15)
sONATIN (8)
TRONSAL (30)
kURSARE (12)
POSTmAN (3)
SLUTRAd (10)
NUMReRA (10)
tATuERA (15)
AkTERSt(A) (8)
ÖMFOTAD (3)
KASTARE (38)
SPOLARE (22)

Måns Eriksson
SORTReN (10)
(G)REvEoST (3)
ARABESK (5)
SNORKIG (7)
LuRPAS(S)A (2)
SNAtTRA (32)
BAkT(A)NkE (2)
RAdIaTO(R) (6)
FLyGARE (4)
BrODERI (4)
SKONeRT (12)
SALTeRI (64)
UTBRIS(T)A (9)

Roland Olsson
NORDISK (7)
PASsARE (15)
REN(T)UNGA (4)
IDO(L)aTRI (2)
SYSAkER (2)
TOLkARE (19)
MORSkNA (3)
VOLm(N)ING (1)
pIASTER (11)

Anna Andersson
STaVFeL (6)
SOrTErA (54)
ME(D)ElTAL (4)
VI(N)STRaD (10)
SIGNERa (48)

Anita Mansnerus
SNuSARE (39)
*TAMARIN (1)
INTENsI(V) (2)
NEdRESA (18)
REAlISM (10)

Per Adamsson
RENsTEK (4)
SMALMAT (2)
STEaRIN (94)
GOUDAO(S)t (1)
NATTBIo (6)
*SKOTT(E)LD (1)
RO(S)ENRÖD (3)
SmÄRGLA (2)
OnANIST (11)

Matilda Gnospelius
TOrTERA (24)
SEX(T)ITAl (7)
MATfISK (1)
*lOTTARE (2)
VATTNARE (3)
GlÅPORD (1)

Emma Ekman
*NE(R)TAGEN (3)
(T)UNNtARM (3)
UTVInNA (5)
ENTROPI (12)
gRISFE(S)T (5)
(N)EDSÄTTA (8)
ASTrO(L)OG (2)
STENMuR (11)
S(N)ATTERI (33)
Ny(N)AZIST (4)
(S)TeNKRUS (3)

Yann Moreau Bruun
BUmLING (3)
ANST(O)RMa (10)
FÖRStOR(A) (5)
EUt(A)nASI (6)
STANdAR (19)
ELiTIsT (4)
InSAMLA (9)
ElOXERA (4)
EtSG(R)UND (1)
t(E)MARESA (8)
(T)uSENDEL (3)

Alexander Prytz Hedström
STRaNDA (46)
TRaSSLI(G) (21)
OBILDAd (3)
(S)ExORGIE (1)
KAST(G)REN (8)
VInDPUS(T) (4)
VALSTRi(D) (7)
aSTERIS(K) (11)
SORGLIg (3)

Zakarias Jonsson
SONdERA (86)
MArIN(E)RA (8)
RESNING (13)
ANSTORM(A) (10)
DOmSAGA (4)
SLANKIg (1)
(S)ERGEAnT (8)
fA(T)ALIST (6)
StENSTO(D) (23)
(G)RINDvAL (2)
PITA(B)RÖd (1)
PIErROT (1)

Marie Jonsson
JO(R)DGlOb (1)
(N)EDERsTA (21)
KONcEPT (1)
SAVNiNG (1)

Axel Olesund
OMfATTA (3)
ENAKTAR(E) (8)
SINeKUR (4)
SyNDIK(A)T (1)
ASKREGn (8)
RISkERA (32)
SKI(d)FÄRd (2)
HEDON(I)St (8)
JAMSROT (4)
sTADSBO (9)
(S)PÄNSTiG (6)
mARATON (8)

Henrik Johansson
(O)NDUlERA (6)
dEBACLE (1)
sTORHET (15)
(D)ObBLERI (1)
AVIgHET (6)
STENMUr (11)

Mikael Brenning
NeDRANS (18)
PARKERA (12)
HANDFAS(T) (4)

Sebastian Ågren
FANTAsT (7)
VERKSTa(D) (2)
SLÖdDER (4)
O(S)TARTAD (5)
STUDSA(R)E (14)
STARTM(A)N (7)
(V)ERkNInG (1)
SNATTrA (32)

Johannes Åman Pohjola
TERTIAL (7)
(E)LGITARr (3)
*DOSSERA (6)
BEDRIvA (12)
DESIGNA (13)
gRODMAn (5)
KENTAUR (10)