Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SOLODAN(S) 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
MANIERa(D) (2)
OTUKtIG (2)
RAKITIS (3)
*S(T)ARTLED (5)
PATIeNS (12)
iNALLES (12)

Niklas Elmefjäll
(N)EDSmORD (2)
STUDErA (53)
(T)OLERANS (29)
ATRoFI(S)K (4)
BOASERA (16)
(G)rANNHuS (1)

Gunnar Andersson
AnSPELA (6)
LUtFISk (4)
NAUTISK (6)
RASKATt (3)
SENAtOR (57)

Johan Rönnblom
sLÖSERI (5)
KLOTRUN(D) (2)
VäSTKAN(T) (1)
TULAR(E)MI (6)
(F)ÖRSÄtTA (2)
FAr(T)VIND (10)
UN(G)ERSkA (6)
S(T)ENKäRL (1)
FÖR(T)EgEN (1)

Johan Berner
SKArPHE(T) (4)
SiLV(E)RTE (5)
MATRONA (6)
TRAPEtS (7)
KoTTERI (14)
(C)LEMATIS (4)
NEONgAS (3)
LIVSRUm (3)

Inger Wingård
vINÄGER (3)
SAlTNIN(G) (7)
pUTSARE (8)
AUTOGeN (5)
NYnAZIS(M) (1)
(K)ONTRASt (3)
(M)ATRIkEL (6)
TIPSARE (23)
INNERsT(A) (25)
ADERtON (23)

Måns Eriksson
eKKISTA (4)
INTAGEn (9)
ISäNDER (5)
*SIDENRO(S) (1)
MAGiSTE(R) (9)
DuALIST (5)
STrETTA (8)
*D(E)LIGERA (1)
(P)ARTIsAN (10)

Anna Andersson
TRaSSeL (43)
INsALTA (14)
REALItE(T) (7)

Maria Åslund
tOLER(A)NT (16)

Andreas Pejler
INSNITT (1)
ALTLäGE (1)
KVIS(T)ARE (4)
VÄtTE(R)OS (2)
BeNSKADA (4)
KART(B)LAD (2)
iNITIAL (5)
RAkBENT (2)
TrANSIT (21)

Elof Hansjons
*S(T)YRDaNS (1)
*FOS(T)RING (2)
STENKA(N)T (2)
LAB(R)ADoR (2)
STeNK(A)KA (4)

Per Adamsson
NEMATOD (11)
O(T)EKNISk (3)
SKALArE (22)
GRENSLA (11)
RE(A)KTiON (6)

Yann Moreau Bruun
aNORMaL (2)
TäNKARE (16)
ÄRTS(K)IDA (2)
fÖRS(T)ÖRA (2)

Alexander Prytz Hedström
ÖSTVART (1)
ORDnARE (9)
sA(N)SERIF (7)
BELÅTeN (1)
DELSTAT (20)
SALTNI(N)G (7)
MANSGrI(S) (9)

Zakarias Jonsson
BARNSAG(A) (2)
TIGrERA(D) (9)
RIDnING (3)
ITERERA (11)
HARPEST (5)

Marie Jonsson
GLITTRA (16)

Daniel Pettersson
NEOnGAS (3)
KRISTEN (19)

Axel Olesund
(L)ANdSORT (32)
UPpKAST (2)
SALUTER(A) (16)
*(S)TäLLTiD (1)
ALUNROT (7)
(S)ORgEaKT (2)

Cecilia Karlström
sKIDARE (14)
MaTSKED (14)
SORGbAN(D) (6)
AZERISk (20)

Johannes Åman Pohjola
ORENLIg (11)
TRIAN(G)EL (13)
LÄTTNAd (9)