Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Ålands Äventyrliga Öppna 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Andreas Sundberg
ARTEGEn (13)

Anita Mansnerus
BEstIGA (12)
*(S)TRINGLA (3)
SALTERi (61)
VITmENA (6)
pOLENTA (11)
AKTERST (8)

Anders Skjäl
LATINAR(E) (13)
ÅRSKALV (3)
(U)TbRIsTA (9)
MäSTARE (26)
AsTERIS(K) (10)
SOnDERA (82)
TRAGISK (12)
LANGARE (17)
MADEIRa (10)
MaESTRO (27)

Gerd Forss
*INNe(L)UFT (1)
mETANOL (12)
*LAGPRIS (1)
LEGITIM (7)
*L(E)TTRISK (1)
STORdIA (47)

Erik Elvers
FaLLERA (5)
POLEnTA (11)

Stefan Sjöblom
AnFADER (9)

Pia Sjöblom
SKOlDAG (6)
SANDtAG (6)
JuLKORT (1)
sALTERI (61)
TALLRIK (9)
NIRvANA (1)

Ann-Kristin Hokkanen
INRiStA (40)