Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
MATCH CUP 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SENtERA (40)

Niklas Elmefjäll
SO(L)STING (12)
M(A)RINBAS (1)
ARSEnAL (32)
ETALONG (11)

Johan Berner
BESTYrA (8)
(B)ESTIcKA (3)
(A)KUTLÄGE (1)
STILTOn (7)
ISRAE(L)IT (6)
(F)ATALISt (6)
INSOMnA (6)
*SOLrESA (5)
NERSLAG (13)
LAOTiER (29)
ELDvAKT (9)

Andreas Carlsson
BULtSAX (2)
SINGAlE(S) (11)
åSKMOLN (2)
SENDRAG (18)
dRAG(S)TER (17)

Jesper Jifält
SADdUCE (1)
UNDERGÅ (3)
FRITAgA (6)
SMATTER (12)
(R)wANDISK (1)

Pia Mattsson
MÄKlARE (5)
HuNDRaS (10)

Roland Olsson
(T)ONSÄTtA (4)
ELIDERA (20)
ÖV(E)RLÄGE (1)
PErIFEr (2)

Per Christensson
PARTISk (5)
SVaRTNa (24)
ATENaRE (18)
LANTRAS (26)
SAMTLIG (3)

Maria Åslund
ÄRKENöT (1)
LÅnGSI(D)A (5)
EtALONG (11)
GuSKARE (4)
(F)AKTAFEl (1)

Sebastian Boukachabia
SMÅStEN (4)
OANSETT (8)
SAt(A)NISK (6)
STRATEG (17)
ATROFIs(K) (4)
OSTÄDaD (7)
(E)GALITÄr (3)
TITTHÅl (1)

Leena Aggestig
lINDARE (32)
*pÅFREST(A) (1)
TATTARe (16)