Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*K(VÄL)LSPIGG  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
sEGLING (5)
ErIT(R)EAN (9)
AtROFIS(K) (4)
TORPARE (12)
EM(O)TTAGA (1)
KANHÄnD(A) (1)

Johan Rönnblom
gRADTAL (7)
LANTmAN (3)
VÄNSTER (4)
gRUNDE(R)A (2)
(A)DrESSAT (11)
BITAnKE (2)

Johan Berner
PAtIENS (11)
ROStARE (29)
STADSbO (9)

Daniel Domert
ORIGAMI (6)
BRAN(D)TAL (2)
ASSIETt (21)
FÖRKORt(A) (3)
UTtRÄDE (2)

James Reimdal
NEDSÄTT(A) (8)
SKaPLIg (4)
KaNIS(T)ER (28)
beFATTA (5)
TRAlALA (2)
KLAReRA (11)
StILREN (35)
(T)ANDKORT (5)

Henrik Holmström
ELDsKEN (6)
VINTRAS (5)
NERtILL (8)
tORNERA (33)

Inger Wingård
RISkZON (4)
TONNAgE (6)
FÖ(R)EsATS (7)
SMITaRE (34)
NERTONA (12)
*PO(R)LANDE (2)
rEAVINS(T) (11)
FYNdARE (3)

Måns Eriksson
TITU(L)ErA (14)
*oSÄKRAD (1)
KROSSÅR (1)
RETSINa (58)
ArBETS(A)M (3)

Anna Andersson
ORKESTE(R) (1)
ARSENIk (21)
RETINaL (30)
FIlMARE (7)
NYP(O)NRoS (3)
MäSTARE (24)
STAMFAR (3)

Anita Mansnerus
GRAtTiS (23)
BoRRARE (6)
BAKELSe (5)

Emma Ekman
LÖDdRIG (3)
kABIN(E)TT (1)
SNOKARt (9)
iNSPARK (4)

Daniel Pettersson
PAT(E)TiSK (4)
STEROId (18)
SÅnGARE (23)
SOnATIN (7)

Cecilia Karlström
LITTErA (33)
STÄnDER (20)
BILRESA (20)
BInDARE (14)