Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
AVHOPP OPEN 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
NitROLI(T) (1)
ANTIFON (2)
REGIONA(L) (4)
TENTERa (26)
A(R)kIATER (3)
DoKTORA(T) (1)
SURprIS (2)

Roland Olsson
STORmIL (6)
KaNTJ(Ä)RN (2)
HE(D)eRLIG (2)
(T)ETRAGON (2)

Mikael Ström
BESINnA (11)
SOlGATA (5)
NeKtA(R)IN (8)
Sm(Å)REGNA (3)
UTAnDAS (6)

Henrik Johansson
sUPER(B)RA (1)
LITOTEs (3)
DANSPAR (3)
(F)IGURERA (1)
LEkAMEN (5)
BRIEoST (1)

Björn Jansson
KASTaRE (37)
STÄDARE (36)
RUNDHeT (7)
R(E)vISION (2)
REaLIST (50)