Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarelmiaden 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
dONATOR (3)
B(L)åJEANS (1)
DRES(S)ING (17)
(G)rANDIoS (9)
SIKTARE (20)
SpELYTA (1)
LITOtES (3)
(K)RAGSTEn (6)
SyNTARE (23)

Johan Berner
S(T)ÅNDARE (22)
*ÖVLIGhE(T) (1)
PARA(F)raS (1)
LIVSTId (3)
TRAILEr (5)
BORTaIS (2)

Daniel Domert
E(L)mONTÖR (2)
BArN(S)TOL (18)
KUPIDOn (1)

Gustaf Bergström
LEmONaD (11)
RESTErA (34)
INtRÄDA (13)
pLOCKMA(T) (1)
JORDKu(L)A (1)

Caitlin Mooney
RIDDARe (9)
bLOnDIN (3)
ERIgERA (10)
tURISTA (10)

Johanna Bergström
*RöSTARE (2)
STåN(D)ARE (22)

Inger Wingård
FÖRSUp(E)N (1)
STaDION (25)
NÄRSLUT(A) (5)
SPEtSIG (2)
ASKURNA (5)
STIGArE (41)
STENCiL (6)
SPRItTA (7)
INSäNDA (7)
(S)KOrSTEN (17)

Måns Eriksson
pARTNER (4)
SLuTARE (25)
ALLIeRA (16)
SVEP(N)ING (2)
TJAl(L)ARE (2)
vALROSS (7)

Christian Andrén
ReNODLA (22)
kONTERA (30)
MONTERA (24)

Elof Hansjons
BEFATta (5)
(T)RIMARaN (3)
STENBRO (12)
ISÄNdER (5)

Anita Mansnerus
STANSAR(E) (20)
SERVeRA (6)
*RANDTAL (1)
*LOTTARE (2)

Gerd Forss
tONANDE (7)
FORT(G)åNG (1)
TRANkIL (10)
InTRÄDE (18)
VÖRDNaD (1)
*(T)RäTuNNA (1)

Alexander Prytz Hedström
*VERSTAL (1)
SKRIFTA (4)
PULSERA (15)
(I)NNERTAK (4)
SPARTIp(S) (1)
(K)ANISTER (27)

Malin Ståhlner
NÄRvARA (1)
STÄMbAN(D) (2)
FETt(R)AND (5)
BUSsfIL (1)
PoLENTa (10)

Anders Lindén
LaNDN(I)NG (1)
STuDERA (51)
FÖRFaSa (1)