Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(BORG)MÄSTARE 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
RISTaRE (52)
RA(P)SFäLT (1)
DRA(S)TISK (14)
SMITARE (34)
GRÄNSLa (6)
aSSiETT (21)

Peter Oljelund
STJÄLPA (2)
ROSTERI (26)

Gunnar Andersson
N(A)TURIsT (9)
OVÄDRAD (1)
(K)ARELSKa (1)
g(A)RNISON (7)

Johan Rönnblom
SAnNING (7)
HItRESA (24)
rENS(L)AKT (13)
START(NI)nG (1)
GESvINT (2)
CaNASTA (3)
eTIOPI(S)k (2)

Johan Berner
INrIKES (6)
ENrUSKA (13)
INNELAg (2)
lAOTISK (3)
sLÄNTRA (21)
KENOTaF (1)

Björn Ericson
AUkTION (10)
*SLÖRnIN(G) (1)
*(S)ORGEFRI (1)
DAMBESÖ(K) (1)
kANALJE (5)
STRESSA (20)

Elisabet Claezon
SLUTArE (25)

James Reimdal
SKEPNAD (3)
(U)TRADERA (9)
(T)EMATIsK (4)
(F)YRfILIG (1)
OMANIEr (8)
RADIoT(A)L (9)
STAJ(L)InG (2)

Claes von Hofsten
SPÄNStA (3)

Elisabet Bruzelius
CeNTRAL (8)

Pia Mattsson
RISkAkA (3)

Inger Wingård
SENATOr (55)
BESINNa (10)
SnOTTRA (30)
nITRERA (22)
STORkNA (20)
SKOjARE (9)
SNArARE (25)
(S)AUDISKa (3)

Måns Eriksson
BRANTHE(T) (3)
(P)ASTRAMI (2)
TRANSI(T)O (16)

Roland Olsson
ARBETS(R)o (7)
LANTmAN (3)
HELSIDA (19)
LERKRuS (3)

Karin Anderberg
ARKEOLoG (1)

Anna Andersson
SkONERT (12)
TRALAlA (2)
REOSTAt (27)
TREBENt (5)

Mikael Ström
KANTRIN(G) (9)
(S)IDOKAST (4)
DOMI(N)ERA (11)

Gerd Forss
SONDErA (80)
SATSDEL (14)
(S)TERLING (10)
GARDERa (9)

Per Adamsson
SITUERA(D) (10)
VäRSTIN(G) (3)
(K)nASTRIG (4)
(O)RDiNERA (17)
K(O)NTRiNG (2)

Matilda Gnospelius
*KROKANT (2)
BARNSKo (5)
(T)ILLREDA (11)
LANDSORt (28)
TRÄSULA (1)
MAtRAST (4)

Andreas Ericsson
OSTiNA(T)O (2)
ORG(A)NIST (20)
I(N)TARSiA (12)
SNA(R)KArE (9)
TANTaLI(T) (1)

Zakarias Jonsson
*UTARmAD (1)
STATLIg (10)
KUrIOSA (7)
ASpIRER(A) (7)
SEXrADI(G) (4)

Marie Jonsson
RASaNDE (21)

Daniel Pettersson
ROSLING (2)
RiKTARE (18)
INTRÄDE (18)
GaRNERA (11)

Cecilia Karlström
SLöSaRE (15)
AMFIBIE (2)
fÖRMANA (1)
PARTI(S)AN (8)
aRSENIK (21)

Johannes Åman Pohjola
TaDLARE (22)

Jesper Åman
StEARIN (87)
REALTiD (18)
NATURLI(G) (11)
STa(G)NERA (32)
LySANDE (13)