Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
LÖRDAGS(GODIS) 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
LEKTRiS (15)
(T)RILSkEn (10)
ALLUD(E)RA (2)
(S)MILBAND (3)
SPANaRE (21)
PLATÅ(S)KO (1)
(S)INGAlES (11)

Johan Rönnblom
ArSENAL (32)
RäTSIDA (17)
TIOTUSE(n) (1)
NEDBRYT(A) (3)

Johan Berner
TrESIDI(G) (3)
ZELOTis(K) (1)
TReFALT (4)
HERRSKo (4)
TRONSAL (28)
TErRASS (13)
R(E)GNhATT (2)

Fredrik Pålsson
(T)ENTAKEL (4)
DrESSIn (18)
TORNERa (34)
SkINGRA (11)

Fredrik Hansson
OCENTRA(L) (4)

Måns Eriksson
(G)RöTSLEV (2)
RIDS(K)OLa (5)
METAN(G)aS (8)
STORmAn (17)
ÖDEsTRO (5)
LANTRAS (26)
(K)RIGSMAN (1)
OSTERiA (78)
SPaTSER(A) (15)
NERTOnA (12)
(F)ARTGREN (3)

Anna Andersson
tÄVLARE (3)
LAKNINg (1)

Anita Mansnerus
TRoNSaL (28)
REAlIsT (50)
STÄNDER (20)
OLIgARK (3)

Anders Skjäl
SENaTOR (56)
K(O)RKTRäD (1)
GARDIST (28)
NÅtLARE (10)

Gerd Forss
SAlDERA (30)
FRAmDEL (5)
VÄRDEsA(K) (3)
KA(N)TLISt (11)

Per Adamsson
AVISERA (32)
INBRÄNd (2)
FISKARE (13)
PIMpST(E)N (1)

Zakarias Jonsson
mILSTEN (16)
lANSERA (55)
UTRENSA (39)
DRAGkEd (1)
KATEDRA(L) (7)
RELI(G)iON (2)
OTROGEn (7)
FEtSTIL (3)
RiSKERA (32)

Marie Jonsson
*NEDTONA(D) (1)
LATINeR (30)
AUkTION (11)
SåR(S)KADA (1)

Daniel Pettersson
DESIgNA (13)
SMALBeN (4)
S(E)XTIOen (4)
TRANKiL (10)
STARTeR (18)
UNDErST (13)

Jonathan Jonsson
TORKARe (16)
GNISTRa (32)
LÅTANdE (4)

Ann-Kristin Hokkanen
ORENSAD (13)
LaNSERA (55)

Johannes Åman Pohjola
DeSIGNA (13)
rENL(O)STA (31)
STA(V)NING (6)
SENTIDa (43)
eLITISM (7)
STEKhET (1)

Jesper Åman
STADSbO (9)
FÖR(O)RENa (1)
TEXTRad (12)