Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KATTFOT Cup 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
AvTÄcKA (1)
(I)DETORkA (3)
SA(F)TGLAs (2)
ARSENIK (21)
BOTA(N)ISK (2)
TAMPONG (1)
VAKTKuR (1)

Håkan Nord
OTREvLI(G) (6)
(T)oRKLADA (9)
OFoDRAD (3)

Johan Rönnblom
SLOVEN(S)k (2)
*BE(n)pRESS (1)
ENRuSKA (13)
(T)ITULErA (14)
ROSTARE (31)
VÄDrING (1)

Fredrik Pålsson
KLISTEr (16)
SKILDrA (18)

Inger Wingård
MOdERAT (24)
FEsTYRA (2)
eNRUSKA (13)
nATUREL(L) (4)
OT(R)iVsEL (2)
LANSETT (21)
(N)ERLUTAD (6)
mOTLÄSA (2)
KONTANt (2)
(L)äROSATS (1)
(K)URTISAN (7)

Måns Eriksson
AVDRaGA (1)
REGATTA (5)
RäKNARE (7)
REPOR(T)eR (1)
DRIvVED (1)
STaRKÖL (7)
STENRÖS (5)

Anna Andersson
*ÄMnESOrD (1)
JUsTERA (8)
pLATTFO(T) (1)
HESITE(R)a (12)

Elof Hansjons
*INRUTAd (4)
SOLBlI(N)D (2)

Andreas Sundberg
EXI(S)TENS (5)
SIGNERA (44)
DELSTAT (19)
kLOStER (10)
VÄPNARE (1)
äDEL(S)TEN (4)

Per Adamsson
OAnMÄLD (2)
SJUKDAg (1)
BARnS(T)OL (19)
KAVLiNG (3)
hALVERA (10)
STÄN(G)SLA (3)
lJUSRÖD (1)
(I)NTRIkAt (6)

Marie Jonsson
SÄTtERI (9)
SPRINTE(R) (12)
KlANDER (12)

Johannes Åman Pohjola
PLOMmON (2)
(T)URLISTA (14)
RENRiTA (24)

Jesper Åman
LENIn(I)SM (1)
ARRENDE (17)
(S)KOLREsA (18)
KLISTRA (26)