Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
NAMNLÖS 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
SA(M)EtING (8)
fOLIERA (11)
(O)SKADliG (5)
(K)oLORERA (2)
TilLRES(T) (6)
(G)ARNISoN (7)
TIDSRe(S)A (19)

Roland Olsson
UN(D)ANTAG (5)
dISKANT (20)
LUStGAS (7)
FÖR(S)EGLA (5)
FÖRSEgL(A) (5)

Yann Moreau Bruun
MEkANIS(T) (4)
(T)ARANTEl (17)
(B)LADVEcK (1)

Jonathan Ljungberg
RISKZON (4)
S(T)ANDErT (21)
*AVTänDA (2)

Henrik Johansson
bRÖST(S)IM (2)
SMATTeR (12)
kRUTONG (2)
AiDs(T)EST (6)

Björn Jansson
mONEGAS(K) (1)
TANGERA (37)
F(A)RMODER (1)
SÄNGKan(T) (1)
TAVERnA (10)
TATUErA (14)

Alexandra Svanteson
ÄDELOST (4)
TJUVERi (2)
BLEKING (1)

Fredrik Olsson
STOl(S)BEN (10)