Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Marmell
STEArIN (91)
SPRINTA (22)

Greger Nässén
FoR(S)LING (5)
DISKReT (4)
sKANNeR (8)
LEKTION (13)
ST(U)DERAD (8)
*PANTArE (1)
ST(R)IDBAr (16)
(K)VÄSNiNG (1)
ViNNARE (29)
RESNInG (13)
NAMnLAG (2)
S(K)ANDERA (30)

Nils Berner
(T)ALTRasT (12)
*BALTST(A)T (1)
SLiNDER (21)
VERSION (11)
STAtARE (31)
AUDIEnS (14)
kYLDISK (1)
v(O)LONTÄR (1)
SENtERA (40)
SOvSTAD (2)
GARaNTI (14)
VINnARE (29)
SALTArE (13)

Lisa Blohm
*MoNET(I)SM (1)
BESPiSA (3)
ARTONdE (16)
LeOPaRD (3)
LEOpaRD (3)
PRoVINS (1)
TRäLDOM (2)
BESKÅDa(N) (4)
MÖRDArE (9)
OVIKTaD (5)
ÖGONLOc(K) (2)
KLARSyN (2)
MORDHoT (1)
TRäNGTA (5)

Gunnar Andersson
SkAPARE (10)
SNA(R)KARE (10)
SANSE(R)If (7)
(S)VÄNGARM (1)
SPäDHeT (3)
LIGgARE (7)
TrON(S)TOL (4)
RETORIk (5)
MADONNA (2)
hARPTON (1)

Henrik Jonés
NEMaTOD (11)
SLIPSKN(UT) (1)
ITErERA (10)
BES(M)iTTA (2)
NORDMAN (1)
(S)OUvEnIR (2)
SILIkAT (2)
STIGARE (43)
BOLStER (7)
ALERTEN (18)
(S)TAMBANa (5)
STReBER (7)

Johan Rönnblom
LAgTEXT (5)
bIDEvI(N)D (1)
DelSTAT (19)
FR(U)KTSAM (2)
NE(D)sTRÅK (1)
rACLETT(E) (2)
FENOMEN (2)
TITTÖgA (1)
InSEGEL (6)
STADGAr (10)
NERBLÅ(S)T (2)
vETSKAP (3)
AlST(R)ARE (13)
KRIS(T)ALL (5)
DINOSAu(R) (5)
(K)LOTBAND (1)

Johan Berner
sLATTRI(G) (11)
PULSERA (16)
BESpARA (5)
GOTISKA (5)
MARiNER(A) (8)
(S)TENSTOD (21)
(F)RÄLSARe (8)
INGJUTA (2)
ALTRUI(S)T (5)
KEnTAUR (10)
F(A)STgÖRA (1)
APOTEoS (1)
DANSARE (51)
jOURNAL (2)
*NERSTEG (1)
SEDUMA(R)T (4)
NEDTaGA (3)
ATENARE (18)
ADERTOn (22)
INS(T)IFTa (4)

Fredrik Pålsson
RETIrE(R)A (10)
PLOMbE(R)A (1)
STRUNTa (23)
kEJSARE (8)
SkIMRIG (1)
*KLARInG (1)
OTRoLiG (6)
ALERTEN (18)
DANSANT (11)
FÖR(E)LÄSA (2)

Björn Ericson
KRÅN(G)LIg (1)
NORD(K)aNT (1)
SEPI(A)tON (4)
SMALHET (8)
NOMiNE(R)A (5)
LANTbRU(K) (2)
(PR)OmENERA (1)
STIGARE (43)
rEAD(R)IFT (2)
SAD(IS)TISk (2)
DR(Ö)mMArE (1)
(S)ENSTARK (6)

Elisabet Claezon
NEdERST(A) (20)
ORENSaD (13)
SÅNGARe (23)
STORDIa (48)
ADERTON (22)
rINGARE (27)

Daniel Domert
KOLOrIT (2)
STeLHET (3)
TANdRÖ(T)A (8)
SNUSARe (39)
LEKTRis (15)
INT(O)RKAD (5)
HANDTaG (3)
(K)UPIgHET (1)
ETTDeRA (9)
DANSARE (51)
INhÖSTA (7)
FOlKSEd (1)

Erika Jonés
*(S)VARstID (3)
AVSKEDA (5)
fROSSAr(E) (8)
STARTTi(D) (5)
ANKnYTA (2)
(V)ISiTERA (7)

James Reimdal
iNSAMLA (9)
ENTrOPI (12)
KASTG(R)En (8)
FLotTHE(T) (1)
InSAMLA (9)
(S)PRInTER (12)
RU(N)DNäTT (1)
hAVERIS(T) (4)
(S)kATTMAS (3)
UTeDASS (11)
(T)URLISTA (14)
RElIG(I)ÖS (2)
KRISTEN (18)

Claes von Hofsten
NÄ(R)STRID (8)
sÅNGARe (23)
MOTsPEL (3)
DÄRIGEn(OM) (1)
TR(Ä)NgSEL (7)
(R)ENhJORd (1)

Alexander Forslund
(M)ENDELSK (1)
TANkLÖS (5)
(N)yNAZIST (4)
lIGATUR (6)
HALnINg (5)
SÄLjARE (13)
HaN(D)STiL (7)
(R)UTErESs (2)

Tony Lundan
KNATTrA (7)
sAUTERA (33)
UROLOGi (1)
BINJURe (1)
sERVICE (2)
ANTiLOp (5)
s(N)IFFARE (5)

Eva Hedman
SaMTIdA (9)
UTRENSA (39)

Ylva Wändahl
STE(N)KaST (13)
MAKArON (2)
FRaNSOS (7)
ST(A)tSRÅD (2)
kONFLIK(T) (1)

Jannike Molander
S(T)RAMALj (3)
VÅRDNAD (1)
RUINeRA (16)
DÖSNACK (1)
FASTSlÅ (1)
INRiKTa (12)

David Brandell
StORHET (15)
LIFTARe (20)
ÅRSKURS (1)
sNoTTRA (31)
FRONTaL (6)
N(Ä)rSTRID (8)
FRaNSIG (5)
STEARIn (91)
SLARvIG (8)
(P)SALTARe (3)
SKORVIG (1)
SOLBADa (3)
(A)VSkAFFA (1)

Pia Mattsson
StORDIA (48)
sANDST(E)N (25)
KvARTeR (6)
TOUPERA (2)
*FASTLAG (1)
AVER(S)ION (7)
ORIKTIg (4)
STRiMMA (5)
n(E)UTRINO (4)
*DAMLIgA (1)
KLANDER (12)

Anders Brandén
SLiTSAM (7)
SARDIN(S)k (1)
PRIsTAK (5)
INRiKtA (12)
PUNDArE (11)
UTHäRdA (2)
KLuRING (2)
SIKTaRE (21)

Fredrik Viberg
KrIGSÅR (2)
MORdGÅ(T)A (1)
PLASMID (1)
sPRINGA (16)
KRIsTEN (18)
EUtA(N)ASI (6)
NOVELL(ET)T (1)
TORDmU(L)E (2)
T(R)ASSENt (24)
kANTARE (6)
SPOLIER(A) (9)
TERRASS (13)
SKEDDRA(G) (4)
KLaNT(e)RI (14)
(R)OMANIST (8)
EROSIoN (6)
KASTArE (37)
SIMnINg (4)

Fredrik Hansson
KASSeRA (25)
*NERSIDA (3)
IsLAGEn (2)
TITrERA (15)
SLIPpr(I)G (1)

David Lundin
DELtAGA (7)
*S(t)UTNING (1)
*SKÄRBL(A)d (1)
INALLES (11)
AGnATER (13)
OLUSTiG (8)
STE(N)ÖKEN (2)
TUNGROT (4)
STiLDRA(G) (9)
TRAtTIS (5)
(VI)GVATTEn (1)

Fredrik Hilding
TEMADag (3)
GLIDARe (22)
*MIN(T)KoLa (1)

Inger Wingård
tIOTALS (14)
*(K)AlENDAR (1)
UNDErST (13)
SLADdRA (18)
SENTIMA (13)
FO(S)TRARe (6)
MORALI(S)K (4)
ENArMAD (5)
rYTANDE (10)
SAMLARE (19)
OSEEDAD (6)
KONSULT (1)
OlISTAD (15)
VI(T)SORDA (3)
KERaTIN (9)
bEVISTA (9)
sATU(R)ERA (7)
(F)RILISTA (2)
FRISäGA (2)
SNITSLA (9)
MOnTERA (25)
STORLeK (10)
RIktARE (20)
(E)SKALErA (14)

Leif Berglund
FO(R)DRING (1)
RENSTAm (16)
DISTiN(K)T (6)
mARXISM (2)
gOLFARE (7)
T(O)RRLAST (8)
UTI(G)ENOM (1)
S(T)ÖTANDE (8)
R(EN)SKRIVA (1)
pARAf(F)IN (2)

Måns Eriksson
eNSILER(A) (12)
ÄNDtArM (2)
RIKt(N)ING (5)
(A)KTErSTA (8)
*DRUVSMA(K) (1)
SKOLTId (5)
SItUeRA(D) (10)
SmETANA (11)
(F)rAMSTöT (2)
LUTENIs(T) (2)
LeOPARD (3)
ENAKTAR(E) (8)

Roland Olsson
TIOTALs (14)
aVISERA (32)
(S)OLUTION (3)
BARSTOL (11)
RÖSTAN(D)E (5)
SVÅRHET (5)
(S)tANSERI (17)
rEDO(V)ISA (2)
(G)LASBORD (4)
(D)EDUKTIV (1)
ARMATUr (4)

Per Christensson
(B)eTRYGGa (1)
SNiDArE (68)
(S)LUNgARE (7)
UPpdAGA (2)
*INLÄSA(R)E (3)
STATION (16)
IGNO(R)ERA (6)
KLÅpARE (3)
S(L)uTFÖRA (2)
TENDERA (39)

Karin Anderberg
HuNDRAS (9)
ERODERA (18)
*UnGRAER (1)
M(A)TFRISK (1)
SKoTARE (26)
POLARIs (8)
DISKARE (36)
SpElNIN(G) (1)
SKONARE (27)
ELRITSA (60)

Maria Åslund
SKAr(P)HET (4)
LISmARE (26)
OrALSEX (8)
rENKÖTT (3)
saLSBOR(D) (2)
METABOl (2)
(S)TuDSARE (13)

Christian Andrén
KaSSERA (25)
AZERIS(K)a (10)
NÄCkROS (1)
(S)KOlRESA (18)

Andreas Pejler
VÄSSNIN(G) (1)
LANSERA (55)
AnARKIS(T) (9)
EURAS(I)Sk (3)
sKARPEN (5)
VA(D)FISKE (1)
ASTE(R)OiD (20)
TUMLARE (20)
MAnTLI(N)G (1)
bETATRO(n) (3)
ELISION (5)
sVULLN(A)D (1)
NERRESA (14)
RUTERTi(A) (3)
HELSI(D)eN (2)
ST(A)DSLIv (5)
RäKNaRE (7)
(S)TARKTOn (4)

Johan Eriksson
LaCKERA (7)
LINJeRA (15)
sOLoDAN(S) (5)
STORKNA (20)
TALGMES (4)
UTFODRA (5)
LISMeRI (2)
GRANSKa (10)
BE(G)RäNSA (6)

Tommy Vaske
SNÖRRäT (1)
SAuDIER (17)
SELOtIS(K) (5)
RIKeDOM (2)
TIpsARE (23)
PLaDDER (5)
NERISAD (24)

Mikael Ström
HeRRLAg (1)
ALA(R)MIST (8)
LEcITIN (1)
U(N)DErsTA (12)
POTAtIS (9)
TESTbI(L)D (5)
FiLM(N)ING (2)
SPU(r)TARE (5)
NEDKaST (14)
SK(O)LrESA (18)
(B)EUNDRAn (3)

Anita Mansnerus
INNE(R)STA (25)
BrISERA (18)
(I)DEAlIST (11)
D(E)KORERa (6)
ANStORM (20)
*(L)AOTIKER (1)
MaORISK (5)
STäDARE (37)
sNATTER(I) (33)
SoNATIN (7)
REALISt (50)
HäRTILL (1)
PULSERa (16)
EROTISk (20)
SVIrARE (4)

Anders Skjäl
SLÖdDER (4)
(T)ErMINAl (15)
MaTTERA (6)
SKONERT (12)
*(O)SMULTEN (1)
(T)rÖTTsAM (3)
REGLINg (4)
STENKUL (5)

Gerd Forss
b(A)NJOIST (1)
LIFTARE (20)
(O)MeTRISK (1)
(K)ONStlAD (8)
OmANIER (8)
FlADDRA (8)
RoSTERI (27)
TENDERa (39)

Per Adamsson
PASsION (12)
JAMSRoT (4)
SNEDTAk (12)
FÖrSKO(N)A (3)
SLUTFAS (4)
SNUsARE (39)
RESON(A)Ns (13)
SKIDFÄR(D) (2)
ONANISt (11)
VeRSiON (11)
ROsSL(I)NG (5)
RESKLaR (11)
AnSIKTE (20)
MATBuTI(K) (1)

Matilda Gnospelius
BEDRIVA (11)
AD(R)ESSAt (11)
VINNARE (29)
*GASSeTT (1)
SKRUmPE(N) (2)

Erik Elvers
STEARin (91)
STYRSpA(K) (2)
(r)ETIRERa (10)
RÅDslAG (7)
STORDIa (48)

Emma Ekman
LAkRITS (12)
*vArGT(A)ND (2)
UrSInNE (10)
NERfALL (3)
(BE)SKEDLIg (1)
STEARIN (91)
BESLaGT(A) (1)
ORDbLI(N)D (7)
ANDETAg (11)
(B)LaNDRAS (7)
AVHÄMTa (1)
ORMTUNG(A) (2)
SIMSKOl(A) (3)
GLASERA (23)
RaSTGÅ(R)D (2)
STo(R)VILT (6)
RENSKIN(N) (2)
OSTADIG (18)

Yann Moreau Bruun
gRÅSTEN (8)
FAS(T)EtID (6)
LANtRAS (26)
JULETiD (3)
ALERtEN (18)
bER(G)SIDA (5)
REGLINg (4)
LAKrITS (12)
SKALlIG (5)
LETARGI (12)
(M)AnTAGEL (3)
*RAdIONÄ(T) (1)

Josef Al-Mansour
LEDNINg (6)
STRuNTA (23)
SKRITTA (25)
IDER(O)MAN (5)
NER(s)OTAD (20)
PATIENT (4)
fILTRE(R)A (11)
SKORS(T)EN (17)
LASARON (8)
(S)TRIMLAd (7)
BE(S)tRIDA (22)
*TIP(S)NInG (1)
NACKdEL (2)

Maria Ellfolk-Lasén
IrANSKA (6)
KOTTERi (13)
*ÅTSLUtA (2)
ANSjOVI(S) (4)
UNDER(M)AN (3)
OSALTaD (11)
*HOVDANS (1)
AvSLUTA (2)
ADERTON (22)
ExPOR(T)ÖL (1)
SANDdYN (4)
ÅRfOTAD (2)

Alexander Prytz Hedström
NEDSLAG (9)
STRIGLA (14)
SMÅSpOV (1)
STAMfAR (3)
SAL(T)STEN (18)
LUnDABO (2)
RaS(E)RiNG (8)
GELATIn (10)
KoRT(S)IDA (16)
ÖVERKA(S)T (3)
sOLVARM (2)
LASERIn(G) (10)
RA(SI)STIsK (1)
OSTrUKE(N) (4)

Matilda Ekman
TrASSEL (42)
kaLSONG (5)
DeGKROK (1)

Zakarias Jonsson
SE(M)ANTIk (12)
bURGARE (3)
LJUGaRE (2)
ÖGONSt(E)N (3)
GASBInD(A) (5)
SKALDJU(R) (1)
HARlEKI(N) (2)
*(B)YXFrACK (1)
SLuTORD (7)
mOTtAGA (6)
TARVlIG (6)
SORTeRA (52)
GIpSKA(T)T (1)

Åsa Florholm
ELrITSA (60)
buSKAGE (3)
SELLERi (9)
SMÅsTEN (4)

Marie Jonsson
VÄLMEnt (2)
STAnDAr (18)
TUMLARE (20)
TrOENDE (7)
TRETAkT (3)
ReTNING (5)

Stefan Sjöblom
oRGAN(I)ST (20)
RASTLöS (6)
PANDeMI (4)
*mErPART (2)
SÄnDARE (35)
(M)EDITERa (9)
SLÅTtER (15)
MAtVRAK (3)

Pia Sjöblom
CENTrER(A) (3)
TANDBEn (8)
mATGÄST (1)

Daniel Pettersson
*PERtIEN(T) (1)
TRETTON (8)
ETIKetT(ERA) (1)
TEATRAL (7)
SEGLARe (17)
LIDnERS(K) (11)
BAsTARD (12)
ReNRITA (24)
ESTENOm (1)
NA(T)urIST (10)

Alexander Viberg Sandström
S(E)MANTIk (12)
FRILaNS(A) (7)
(N)JURSTEN (1)
(PR)ISLIStA (1)
B(E)REDARE (3)
aLTARIA (5)
KINE(S)MAT (3)
APOSTeL (18)
rÅsIDEN (6)
POSTkUR (2)
INRIStA (41)
ANAKORE(T) (9)
POlERAD (4)
STU(D)ERAd (8)
TURIsTA (10)

Jonathan Ljungberg
(Y)tTERDEL (3)
TEXTRAd (12)
STÄNGa(R)E (11)
MET(A)StAS (8)
(S)OLARISK (4)
mARSALA (3)
KaTETER (3)
TONGAN(S)K (1)
SM(Å)SLaNT (1)
ATROPIN (4)
STRO(P)PIG (2)
TRÄ(D)SLAg (4)

Anders Apoy
SErVIcE (2)
ERiNRAN (17)
FÄNGSEL (1)
SNArArE (25)
FREsTA(R)E (14)
ViTRYSS (1)

David Tiberg
HÄNGARe (7)
*N(E)RSÄNKT (1)
PRA(K)TisK (3)
GRATTIS (23)
KÄRESTA (7)
DRISTiG (4)
SKALLER (5)
KAnTR(I)NG (9)
*nERSIDA (3)
STENrIK (18)
bÄRSELE (3)

Sebastian Boukachabia
ArRENDE (17)
BANDRoS (6)
SLUTRAD (10)
(L)ORTGrIS (3)
NA(T)URISM (8)
LAsTARE (40)
FALASKA (2)
SÄTtERI (9)
ROSTARe (31)
SALDERA (30)
(D)RESsARE (3)
SAUDIER (17)
REAPLAN (6)
GRÄSARE (2)

Henrik Johansson
BARN(S)lIG (8)
STAG(N)ErA (32)
PLOTTER (2)
sENIOR(A)T (30)
SEGeL(T)UR (2)
TI(t)ULERA (14)
STRIMMA (5)
LAnSERA (55)
HAVS(S)AlT (3)
FeMININ (2)

Sonny Apoy
BYGgARE (4)
SANERIN(G) (3)
DAnSARE (51)
TRÄnArE (30)
LIvSTID (3)
*(T)ÄCkANDE (1)
SkONARE (27)
SLÄTVAr (2)

Peter Sävinger
FARMaRe (4)
(S)KANdERA (30)
SOnDERA (83)

Björn Jansson
(R)ENSLAKt (14)
TaKLIST (3)
(B)AnKRuTT (3)
OKTANT(A)L (1)
*sO(M)ERISK (1)
DAlNING (1)
tRAVARE (10)

Mikael Brenning
ONAnIST (11)
(L)IDERLIg (4)
dERIVAT(A) (6)
PLANSch (1)
TSuNAMI (2)
HALSoNT (7)
TREvLIG (6)
SEXTiEN (6)
S(I)MSKoLA (3)
SENTeRA (40)

Sebastian Ågren
(A)SATiDEN (8)
VInGLAS (9)
(R)OSTnInG (9)
DAGRESA (11)
G(R)USBANA (2)
SISToNE (6)
SORTERA (52)
RIDdARE (9)
KLiSTRA (26)
STENFLI(S) (5)
STeNMUR (11)
FRISiN(N)E (3)

Ann-Kristin Hokkanen
KOnTERA (34)
sKIDARe (13)
STU(D)SARE (13)
UNGKARl (2)
NOtARIE (53)
SPRINTA (22)

Alexandra Svanteson
NOTArIE (53)
kORSETT (11)
KASTARE (37)

Johannes Åman Pohjola
(G)ENIDRAG (5)
dISkURS (4)
ESPARTO (16)
SAnDRÖR (3)
TRANsFE(R) (6)
RENODLA (22)
STARkHE(T) (3)
(S)LADDRIg (16)
KARMs(T)OL (5)
PaRENTE(S) (10)
NErKASt (11)
(S)ENSTARK (6)
(P)ARENTES (10)
(K)NALLeRT (3)
GATuFEs(T) (3)

Jesper Åman
OTURSDA(G) (5)
PaRKERA (11)
(AS)SISTERa (1)
MASKERa (13)
MARaCAS (1)
ANSLuTA (13)
METANgA(S) (8)
(R)USTNInG (7)
INSKOLa (10)
sEN(I)ORAT (30)
AlLIERA (16)

Alva Hult
LÄKNING (2)
FRISERA (21)
SeGRARE (24)
MaSKErA (13)

Turid Petersson
LISMaRE (26)
SLUTfaS (4)

Anna Karau
RÖrANDE (5)
BEsEgLA (4)
(S)TANDARd (10)
fRASERA (10)
KONTAK(T)a (1)
*MAGeNTA (5)

Niclas Petersson
(S)pRIDARE (11)
STRÄNgA (21)
SVIkaRE (10)
ELEfAnT (9)
SONDErA (83)

Johanna Johansson
SANNSAG(A) (1)
ReKTIOn (6)
MODERAt (24)

Simon Forsström
IDROTtA (17)
*InLOTtA (2)
ÄNgsLIG (1)
RETNIng (5)