Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
UTETUPP Cup 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
RENSBAr (1)
(B)ARKNING (2)
BORTtaGA (2)
SEGrARE (24)
RODDARe (13)
SEJDARe (3)
D(A)GSREGN (4)

Roland Olsson
LIFTArE (20)
(B)ORRSTåL (2)
AEROsT(A)T (10)
IsOTERM (12)
NYI(N)SATT (1)
RÄTSIDa (17)

Anders Skjäl
SATI(N)ERA (32)
KlISTRA (26)
NEMATOd (11)
sNEdTAK (12)
TADLARE (22)
ANSTORM (19)
KONTERA (33)
tORNERA (33)
SMäDARE (11)
H(ä)RSkARE (2)
GALL(S)TEN (7)

Gerd Forss
GLASKlA(R) (4)
FOLIerA (11)
RADIErA (14)
(B)ANKKuND (1)
TANGEnT (6)
lEVRINg (3)

Erik Elvers
SNATTER (34)
bARLAST (8)